Dette er bare et tilfeldig utvalg av gårdene i Berg. Ingen av gårdene er fullstendige. Derimot er det bare utvalgte hendelser som er lagt inn på gårdene og brukerne av gården.
Hendelsene som kan finnes er på gården og brukerne er som følger:

Gårdsbruk i Berg

Hjelmungen

Huseby

Jellestad

Klokkerød

Krogsgård

Nordby

Vik

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2017; forfattet av Terje Pettersen-Dahl