Komplett oversikt over endringer

Endringer til 28. juli 2016: Korrigert alle lenker og navn som hadde blitt feil med de norske bokstavene æ, œ og å. For personer også lagt til lenker til gården som personen eventuelt er knyttet til dersom dette manglet. Ajorført kildeoversikten. Ajourført Evje, Verne kloster og Rygge prestgård for lensherretiden, i realiteten frem til ca 1670. Dessuten opprettet sider for alle personene nevnt på de tre gårdene.

Endringer til 28. august 2016: Lagt til informasjon fra fire fogderegnskap (Moss fogderi - 1624-1628). Lagt informasjon for 1600-tallet fra følgende Råde-gårder fra bygdeboken: Ringsrød, Aarneberg, Burum, Hauga, Aker, Meum, Vestre Berg, Norum, Huseby, Røstad, Vold, Haug, Jonsten, Elvestad, Kjellerød, Stensrød, Skråtorp, Halvorsrød, Langøen, Strømshaug, Råde og Kåpekott.

Endringer til 28. september 2016: Lagt til informasjon fra lensregnskap for Vernekloster len fra 1605-1606 til 1619-20). Lagt informasjon for 1600-tallet fra følgende Råde-gårder fra bygdeboken: Råde prestegård, Rød i Østbygda, Lundeby, Borge, Hauger, Revhaug, Søgård, Tofteberg, Reklingsholm, Sørby, Hovland, Frakkestad, Finstad, Jørsø, Ileby, Åkeberg, Missingen og Slangsvold.

Endringer til 28. oktober 2016: Lagt til informasjon fra lensregnskap for Verne kloster len fra 1620-1621 til 1629-30). Lagt informasjon for 1600-tallet fra de resterende Råde-gårder fra bygdeboken. Påbegynt å legge inn informasjon fra artikkel i NST om slektene på Nøkleby i Glemmen og Kihl i Råde av Atle Steinar Langekiehl.

Endringer til 28. november 2016: Lagt ut personer fra Hobøl som ved en inkurie kun var lagt inn på gårdene og ikke som egne personer. Lagt til informasjon fra følgende regnskap og manntall: Fogderegnskap for Follo fogderi 1608-09, Fogderegnskap for Follo fogderi 1610-11, Fogderegnskap for Follo fogderi 1611-12, Fogderegnskap for Follo fogderi 1612-13, Fogderegnskap for Follo fogderi 1613-14, Fogderegnskap for Follo fogderi 1614-15, Fogderegnskap for Follo fogderi 1617-18, Fogderegnskap for Follo fogderi 1618-19, Fogderegnskap for Follo fogderi 1619-20 (For fogderegnskapene gjenstår fortsatt sakefall og en del bygsel og holding utenfor Mosse-området, samt tollregnskapene), Bygningsskatt for Follo fogderi 1617, Bygningsskatt for Follo fogderi 1618, Bygningsskatt for Follo fogderi 1619, Bygningsskatt for Follo fogderi 1620, Bygningsskatt for Mossedal 1619, Bygningsskatt for Mossedal 1620, Galeiskatt for Follo fogderi 1619, Galeiskatt for Mossedal 1619, Landskatt for Follo fogderi 1620, Landskatt for Mossedal 1620.

Endringer til 28. desember 2016: Informasjon fra bygdebok 1 for Svinndal. Lagt til informasjon fra følgende regnskap og manntall: Bygningsskatt for Moss fogderi 1619 Landskatt for Moss fogderi 1620 Tollregnskap fra Kråkstad tollsted 1611-12 Tollregnskap fra Kråkstad tollsted 1612-13 Tollregnskap fra Kråkstad tollsted 1613-14 Tollregnskap fra Kråkstad tollsted 1614-15

Endringer til 28. januar 2017: Informasjon fra bygdebok 2 for Svinndal med unntak av Lundem, Lunder, Pelsrød, Fløter, Solberg, Ulsrød og Grimsrød. Gjenstående fra bygsel og holding fra Fogderegnskap for Follo fogderi 1608-20, Ødegårdsskatt fra Mossedal 1621, Ødegårdsskatt fra Follo fogderi 1621, Ødegårdsskatt fra Moss fogderi 1621,

Endringer til 28. februar 2017: Resterende informasjon fra bygdebok 2 for Svinndal med dvs. Lundem, Lunder, Pelsrød, Fløter, Solberg, Ulsrød og Grimsrød. Påbegynt informasjon fra bygdebok 1 for Våler med gårdene Løken, Folkestad, Torsnes, Skårnæs, Strøm, Ombustvet og Kure. Sakefall fra Fogderegnskap for Follo fogderi 1608-20, Landskatt fra Moss fogderi 1622, Råde.

Endringer til 28. april 2017: Resterende informasjon fra bygdebok 1 for Våler. Landskatt fra Follo fogderi 1622. Landskatt fra Moss fogderi 1622, Svinndal.

Endringer til 28. mai 2017: Bygdebok 2 for Våler for tiden frem til ca 1723. Landskatt fra Maria kirkes prostis fogderi Martini 1623, 1624 og 1625.

Endringer til 28. juni 2017: Opprettet sider for alle gårder utenfor Mosseområdet med egen søkeinngang. Dette for å lette muligheten for å se sammenhenger disse imellom, selv om de ikke vil gi det komplette bildet.
Dessuten er det nå opprettet noen reiser.

Endringer til 28. juli 2017: Lagt inn informasjon fra bygdebok 3 for Våler for tiden frem til ca 1723.

Endringer til 28. august 2017: Landskatt fra Follo fogderi 1623, Landskatt fra Follo fogderi 1624, Landskatt fra Follo fogderi 1625, Fogderegnskap fra Follo fogderi 1620-21, Fogderegnskap fra Follo fogderi 1621-22, Fogderegnskap fra Follo fogderi 1622-23, Fogderegnskap fra Follo fogderi 1623-24, Fogderegnskap fra Follo fogderi 1624-25, Fogderegnskap fra Follo fogderi 1625-26, Fogderegnskap fra Follo fogderi 1626-27, Fogderegnskap fra Follo fogderi 1627-28, Fogderegnskap fra Follo fogderi 1628-29, Fogderegnskap fra Follo fogderi 1629-30

Endringer til 28. september 2017: Landskatt fra Moss fogderi 1623, Landskatt fra Moss fogderi 1624, Landskatt fra Moss fogderi 1625,

Logg

Siden er opprettet 28. august 2016; forfattet av Terje Pettersen-Dahl

Den 28. september 2016 oppdatert avsnittet om endringer til 28. august 2016.

Den 28. oktober 2016 oppdatert avsnittet om endringer til 28. september 2016.

Den 28. november 2016 oppdatert avsnittet om endringer til 28. oktober 2016.

Den 28. desember 2016 oppdatert avsnittet om endringer til 28. november 2016.

Den 28. januar 2017 oppdatert avsnittet om endringer til 28. desember 2016.

Den 28. februar 2017 oppdatert avsnittet om endringer til 28. januar 2017.

Den 28. april 2017 oppdatert avsnittet om endringer til 28. februar 2017.

Den 28. mai 2017 oppdatert avsnittet om endringer til 28. april 2017.

Den 28. juni 2017 oppdatert avsnittet om endringer til 28. mai 2017.

Den 28. juli 2017 oppdatert avsnittet om endringer til 28. juni 2017.

Den 28. august 2017 oppdatert avsnittet om endringer til 28. juli 2017.

Den 28. september 2017 oppdatert avsnittet om endringer til 28. august 2017.

Den 28. oktober 2017 oppdatert avsnittet om endringer til 28. september 2017.