Terje Pettersen-Dahl

På disse sidene vil jeg legge ut en god del genealogisk materiale. Materialet vil i første omgang være konsentrert om 1600-talls materialet fra det tidligere Verne kloster len som omfattet Rygge med Moss og Våler, Moss fogderi som omfattet Råde og Svinndal, Mossedal som omfattet Hobøl med Tomter, Rakkestad, Vestre Bærum og Helgøya, og Follo fogderi som omfattet Vestby med Garder og Såner, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Dog vil jeg altså konsentrere meg om kommunene rundt Moss, heretter kalt Mosse-området, dvs Moss med Jeløy, Rygge, Råde, Våler og Svinndal, Hobøl og Tomter, samt Vestby og Garder og Såner. Fra de andre områdene i kildene vil jeg i tillegg ta med personer som har eierparter i Mosse-området. Fra de to hovedområdene Verne kloster len og Moss fogderi vil jeg ta med alle norske personer, selv om de ikke skulle ha noe direkte med Mosse-området å gjøre. Et eksempel på dette kan være at fogden på Moss hadde inntektene fra gårder til dels langt utenfor området.

Materialet er fra min side delt opp på det som er geografisk relatert, altså ren gårdshistorie, og det som er personrelatert, altså personbiografier. Det geografiske går på gårdshistorie i Mosse-området. Gårder andre steder er ikke fulgt opp under denne delen.
Personhistorien er altså biografier om alle personer som favnes om av ovennevnte. Selv om det på personene også vil være oppgitt slektskap mellom personer, er ikke dette noe mål for meg å få komplett. Jeg vil for dette bare bruke opplysninger oppgitt av benyttede kilder.
For personer vil dermed samme person kunne finnes som flere innføringer. Dessuten kan det også være vanskelig i enkelte tilfeller å skille mellom noen personer slik at en innføring kan være mer enn en person. Et typisk eksempel på dette er Anders skredder, en betegnelse som gjør det umulig å skille mellom de da Anders er et av de aller vanligste navnene som forekommer og det finnes diverse skreddere i Moss hele tiden slik at det i 1645 er oppgitt hele fire Anders skredder i samme liste.

Tanken er å komplettere informasjonen videre slik at alt materiale om Mosse-området er gjennomgått for perioden fra 1600 til 1801. Jeg har begynt med materialet fra lensregnskapene fra ca 1600 og jobber meg oppover mot 1661 hvor stiftsamtstueregnskaper overtar. For Moss og Rygge har jeg fra tidligere gått igjennom en god del manntall i perioden samt noen i Stiftsamtstueregnskapene. For Moss er det fulgt videre en del materiale opp til begynnelsen av 1700-tallet.

Når jeg nå legger ut dette materialet er det viktig å være klar over at det fortsatt er lenge til dette er komplett. Foreløpig har jeg konsentrert meg om å få lagt ut kildereferansene og en regress av disse knyttet til gårdene og personene. Teksten om gårdene og personene vil på langtnær være ferdig. For en full oversikt over kildene som er gjennomgått henvises til kildeoversikten under Kilder.

Endringer til 28. oktober 2017: Oppdatert for hele Verne kloster len fra Bygningsskatt fra Verne kloster len 1620. Ødegårdsskatt fra Verne kloster len 1621, Landskatt fra Verne kloster len 1623, Landskatt fra Verne kloster len pinse 1626, Landskatt fra Verne kloster len 1627, Landskatt fra Verne kloster len fastelavn 1628, Landskatt fra Verne kloster len påske 1628, Landskatt fra Verne kloster len 1629, (Noen tjenestedrenger mangler fortsatt for Rygge og Moss.) Oppdatert for Våler fra Jordebok 1599-1600 for Verne kloster len, Landskatt fra Verne kloster len 1603, Knekteskatt fra Verne kloster len 1612, Landskatt fra Verne kloster len 1618, Landskatt fra Verne kloster len 1620, Landskatt fra Verne kloster len 1624, Bygningsskatt fra Verne kloster len 1624, Landskatt fra Verne kloster len 1625, Ødegårdsskatt fra Verne kloster len 1625, Bygningsskatt fra Verne kloster len 1625, Landskatt fra Verne kloster len for jul 1626, Bygningsskatt fra Verne kloster len 1626-1627, Bygningsskatt fra Verne kloster len 1627-1628, Garnisonsskatt fra Verne kloster len 1627-1628, Bygningsskatt fra Verne kloster len 1628-1629, Landskatt fra Verne kloster len 1628-1629, Kvegskatt fra Verne kloster len 1628-1630, Landskatt fra Verne kloster len 1630, Dessuten er sagene på Moss oppdatert for samme kilder frem til 1630.

Geografisk relatert - Gårds- og eiendomshistorie

Hobøl

Moss

Rygge

Råde

Vestby

Våler

Person- og slektshistorie

Personer

Kildemateriale

Kilder

Oversikt over endringer

Endringer

Geografisk relatert utenfor Mosseområdet - Gårds- og eiendomshistorie

Østfold Akershus Andre
Aremark Aurskog Borre
Berg Eidsvoll Etnedal
Borge Enebakk Gran
Eidsberg Frogn Hedrum
Glemmen Kråkstad Hurum
Hvaler Nannestad Re
Onsøy Nes Sem og Slagen
Rakkestad Nesodden Skoger
Rolvsøy Oppegård Tjøme
Skiptvet Ski Tofte (Agdesiden)
Skjeberg Ås Viken (Bohuslen)
Spydeberg
Trøgstad
Tune
Øymark Byborgere

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2016; forfattet av Terje Pettersen-Dahl

Den 28. juli 2016 er avsnittet om endringer siden siste oppdatering.

Den 28. august 2016 er avsnittet om endringer er oppdatert og tilføyd egen side over endringer.

Den 28. september 2016 er avsnittet om endringer er oppdatert.

Den 28. oktober 2016 er avsnittet om endringer er oppdatert.

Den 28. november 2016 er avsnittet om endringer er oppdatert.

Den 28. desember 2016 er avsnittet om endringer er oppdatert.

Den 28. januar 2017 er avsnittet om endringer er oppdatert.

Den 28. februar 2017 er avsnittet om endringer er oppdatert.

Den 28. april 2017 er avsnittet om endringer er oppdatert.