Eiendomshistorie for Moss Kommune

Herunder følger gårdene som er i Moss. Vær oppmerksom på at ikke nødvendigvis alle dagens gårder er med, siden noen av de er opprettet/skilt ut i nyere tid - dvs etter 1801. Ved angivelsene er det skilt mellom landdelen som er angitt som Moss og Jeløy.

Gårdsbruk

Gårdsbruk

Sager

Sager

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2016; forfattet av Terje Pettersen-Dahl