Dette er bare et tilfeldig utvalg av gårdene i Nesodden. Ingen av gårdene er fullstendige. Derimot er det bare utvalgte hendelser som er lagt inn på gårdene og brukerne av gården.
Hendelsene som kan finnes er på gården og brukerne er som følger:

Gårdsbruk i Nesodden

Agnor

Berger

Fjell

Funningsrud

Munkerud

Møkkerud

Rud

Rør

Sandåker

Skoklefall

Solberg

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2017; forfattet av Terje Pettersen-Dahl