Agnor

Navnet

Skyld

Eiere

Brukere

Torsten [på] Agnor ( - 1612)

Torsten er nevnt som bruker av Agnor i Nesodden fra 1612 til 1612.

Ansten [på] Agnor (1612 - 1620 - )

Ansten er nevnt som bruker av Agnor i Nesodden fra 1612 til 1620.

Hendelser

12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 20 dr aff Anndstienn Angnor i Nessodden aff 1 ½ pdt i første Thage. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 40 dr aff Andstienn Angnor i Aabodtzfald Som hans formand Thorstenn Angnor var faldenn for. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 ½ dr 1 & aff Anstenn Angnor i Nessodenn i Holldinngh aff 1 ½ pund 1 fxr Sallt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 1 ½ dr 1 ort aff Anndstenn Angnor i Nessodenn i Holldinng aff 1 ½ pund 1 fxring. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
3/5 1625 Fogderegnskap Follo 1624-1625 Annammid 1 ½ dr 1 ort aff Anndsteenn Angnoer i Neßoddenn i Holding aff 1 ½ pund Sallt cronnegoeds och 1 fring Thill prestenn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 3. mai 1625.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr aff Annsteenn Anngnoer i Neßoddenn aff Angnoer saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid ½ dr aff Annsteenn Anngnoer i Neßoddenn aff Angnoer saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Anamit 40 dr aff Annsteenn Angnoer i Neßoddenn for Nogett Sagetømmer hannd hemmelig om Nattertide loed floede till Hußeuig Och Sollde ehnn hollennder. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 ½ dr aff Annsteenn Angnoer i Neßoddenn i Holdinng aff 1 ½ pund Sallt Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid ½ dr aff Annsteenn Angnoer i Neßoddenn aff Angnoer saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2017; forfattet av Terje Pettersen-Dahl

Endring 28. august 2017: Nye hendelser tilføyd.