Berger

Navnet

Skyld

Eiere

Brukere

Ole [på] Berger ( - 1609 - 1613 - )

Ole er nevnt som bruker av Berger i Nesodden fra 1609 til 1613.

Witte [på] Berger ( - 1619 - 1620 - )

Witte er nevnt som bruker av Berger i Nesodden fra 1619 til 1620.

Ole [på] Berger (1622 - 1630 - )

Ole er nevnt som bruker av Berger i Nesodden fra 1622 til 1630.

Hendelser

12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Annammid 1 ½ dr aff Olluff Borgir i Nessodden i Holldinngh aff 1 ½ pund 1 fix. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 dr 1 & aff Witte Berger i Nessodenn i Holldinngh aff 1 pund 4 lispund Sallt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Anamit 27 dr aff Olluff Berger i Neßoddenn aff 1 1/2 pund 1 fxr Sallt i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 1 dr 19 ß aff Olluff Berger i Neßoddenn i holldinng aff 1 pund 4 lispund salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Annammid 1 dr 20 ß aff Olluff Berger i Neßoddenn i Holding aff 1 pund 4 Lispd salt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit 4 ½ dr aff Olluff Berger, Alff Møcklerøed och Thoere Quillesiøe i Kroegstad Sougenn for dj Sambbligne haffuer thaget noget høy fraa Laeden Ouden bøell Vnnde hans Minnde eller sambtøcke gifuet enn huer. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2017; forfattet av Terje Pettersen-Dahl

Endring 28. august 2017: Nye hendelser tilføyd.