Rud

Navnet

Skyld

Eiere

Brukere

Jens [på] Rud ( - 1616 - 1629 - )

Jens er nevnt som bruker av Rud i Nesodden fra 1616 til 1629.

Hendelser

2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 dr aff Jenns Rud i Nessodenn i Holldinngh aff 1 pund Sallt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1 dr aff Jenns Rud i Neßoddenn i Holding aff 1 pund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid 1 dr aff Jenns Rud i Neßoddenn i Holldinng aff 1 pund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 dr aff Jenns Rud i Neßoddenn i Holdinng aff 1 pund sallt Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Annammid 1 dr aff Jenns Rud i Neßodenn i Holldingh aff 1 pund ßalt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2017; forfattet av Terje Pettersen-Dahl

Endring 28. august 2017: Nye hendelser tilføyd.