Sandåker

Navnet

Skyld

Eiere

Brukere

Åse [på] Sandåker ( - 1607 - 1613)

Åse er nevnt som bruker av Sandåker i Nesodden fra 1607 til 1613.

Anders [på] Sandåker (1613 - 1620 - )

Anders er nevnt som bruker av Sandåker i Nesodden fra 1613 til 1620.

Hendelser

15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Annammid 1 ½ dr aff Aaßße Sandagir i Nessodenn i Holldinngh aff 1 ½ pd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Anamit 18 dr aff Annders Sanndager i Nessoden aff 1 ½ pund i første Thage. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 ½ dr aff Anders SandAgger i Nessodenn i Holldinngh aff 1 ½ pd Salt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1 1/2 dr aff Anders SandAgger i Neßoddenn i Holding aff 1 1/2 pund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Annammid 1 ½ Rix daller aff Anders SandAgger i Neßodden i Hollding aff 1 ½ schippd Sallt cronegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 1 ½ dr aff Annders Sanndagger i Neßoddenn i holldinng aff 1 ½ pund salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Annammid 1 ½ dr aff Annders Sandagger i Neßoddenn i Holding aff 1 ½ pund salt Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2017; forfattet av Terje Pettersen-Dahl

Endring 28. august 2017: Nye hendelser tilføyd.