Dette er bare et tilfeldig utvalg av gårdene i Onsøy. Ingen av gårdene er fullstendige. Derimot er det bare utvalgte hendelser som er lagt inn på gårdene og brukerne av gården.
Hendelsene som kan finnes er på gården og brukerne er som følger:

Gårdsbruk i Onsøy

Brekke

Ek

Engelsviken

Gaustad

Høium

Kallerød

Lund

Mellegård

Nøkleby

Råe

Saltnes

Skjælø

Skontorp

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2017; forfattet av Terje Pettersen-Dahl