Røtne

Navnet

Skyld

Eiere

Brukere

Tollef [på] Røtne ( - 1603 - )

Tollef er nevnt som bruker av Røtne fra 1603 til 1603.

Iver [på] Røtne ( - 1631 - )

Iver er nevnt som bruker av Røtne fra 1631 til 1631.

Torbjørn [på] Røtne ( - 1633 - )

Torbjørn er nevnt som bruker av Røtne fra 1633 til 1633.

Henrik Hanssøn ( - 1657 - 1695 - )

Henrik er nevnt som bruker av Røtne fra 1657 til 1695.

Peder Olsøn ( - 1709 - )

Peder er nevnt som bruker av Røtne fra 1709 til 1709.

Lars Pedersøn ( - 1710 - 1718 - )

Lars er nevnt som bruker av Røtne fra 1710 til 1718.

Nils Pedersøn ( - 1713 - )

Nils er nevnt som bruker? av Røtne fra 1713 til 1713.

Bård [på] Røtne ( - 1719 - )

Bård er nevnt som bruker av Røtne fra 1719 til 1719.

Hendelser

1968 Råde, Gårder og slekter Bassøe, Hans: "Gårder og slekter i Råde", Røtne Bassøe, Hans: "Gårder og slekter i Råde", ved Knut W. Engebretsen og Søren N. Roer, utgitt av Råde historielag, side 590

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2016; forfattet av Terje Pettersen-Dahl