Terje Pettersen-Dahl

På disse sidene vil jeg legge ut en god del reiseskildringer fra forskjellige typer reiser jeg har foretatt. Reisene vil bli delt opp i forskjellige kategorier avhengig av hva slags type reise det er.

De forskjellige reisene vil bli presentert i tre forskjellige varianter. Hovedpresentasjonen vil være en reiseskildringer med en del bilder inne i teksten, samt noen mer dyptgående merknader. Dessuten vil det være en forenklet reiseskildring som kun inneholder selve teksten. Den siste varianten er bare bilder fra reisen, hvor man kan bla fra første bilde til det siste.

On these pages I will present some of the different travels I have been doing over the years. The travels vil be categorized depending on the purpose of the travel.

The different travels will be presented in three different variations. The main presentasion will contain the text inclusive some images and some additional notes. In addition there will be one presentation with just plain text. The final variation is just images from the travel.

Endringer til 28. februar 2018:
Ingen endringer foretatt.

Changes for February 28. 2018:
No changes.

Feriereiser (Holiday travels)

Reise til Franske Antiller (Martinique, Guyane og Guadeloupe) høsten 2016 (Travel to French Antilles (Martinique, Guyane and Guadeloupe) autumn 2016)

Reiseskildring med bilder Reiseskildring uten bilder Kun bilder

Reise til Kina (Beijing, Xi'an og Shanghai) høsten 2017 (Travel to China (Beijing, Xi'an and Shanghai) autumn 2017)

Reiseskildring med bilder Reiseskildring uten bilder Kun bilder

Fotballreiser (Football (Soccer) travels)

Reise til Hereford, Bristol med Mangotsfield og Birmingham senhøstes 2016 (Travel to Hereford, Bristol with Mangotsfield and Birmingham late autumn 2016)

Reiseskildring med bilder Reiseskildring uten bilder Kun bilder

Whiskyreiser (Whiskytravels)

Jobbreiser (Workrelated travels)

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2017; forfattet av Terje Pettersen-Dahl (Page created June 28. 2017; Text by Terje Pettersen-Dahl)