Dette er bare et tilfeldig utvalg av gårdene i Ski. Ingen av gårdene er fullstendige. Derimot er det bare utvalgte hendelser som er lagt inn på gårdene og brukerne av gården.
Hendelsene som kan finnes er på gården og brukerne er som følger:

Gårdsbruk i Ski

Bjørke

Boger

Bru

Finstad

Fjell

Foss

Halstad

Haugen

Hauger

Haugland

Herusti

Holm

Jørenrud

Krokhol

Kvakestad

Kverne

Langhus

Midsjø

Nes

Nordby

Ramstad

Roås

Sander

Stallerud

Steganstad

Stokstad

Stunner

Tallaksrud

Vaslestad

Vevelstad

Østvet

Årås

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2017; forfattet av Terje Pettersen-Dahl