Dette er bare et tilfeldig utvalg av gårdene i Viken. Ingen av gårdene er fullstendige. Derimot er det bare utvalgte hendelser som er lagt inn på gårdene og brukerne av gården.
Hendelsene som kan finnes er på gården og brukerne er som følger:

Gårdsbruk i Botne

Langøen

Rårød

Skjærholmen

Gårdsbruk i Luer

Løken

Øyen

Gårdsbruk i Ski

Askerød

Eng

Foss

Grefsholm

Holt

Uteng

Vang

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2017; forfattet av Terje Pettersen-Dahl