Askehaug

Navnet

Askehaug. Udt. a`skehau. ― Askehoff 1578. Aschehoug 1593. 1600.1/1. 1723.

*&bmAAPENO;skuhaugr, Askedyngen. Gaardnavn ogsaa i Sem og i Øier (paa sidste Sted nu forsvundet, men omtalt i adskillige Breve fra MA.). Disse Gaarde findes i gammel Tid skrevne Askuhaugr og Auskuhaugr, saa at der ikke synes at kunne være Tvivl om Oprindelse og Betydning; men det er ikke klart, i hvilken Mening Ordet er blevet Gaardnavn. Ved Gaardene dannedes der i Fortiden, da der fyredes paa aaben Arne, selvfølgelig vældige Dynger af den udbaarne Aske; skulde man tildels have ført disse Askedynger ud paa Jorderne for siden at sprede dem til Gjødning, og en saaledes paa et Jorde oplagt Askedynge have givet Ophav til Stedsnavn?

Brukere

Ole [på] Askehaug ( - 1607 - 1629 - )

Ole er nevnt som bruker av Askehaug i Nordby fra 1607 til 1629.

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Askehaug Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 88
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Askehaug Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 68
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Annammid 1 dr aff Oluff Aschehoug i Nordbye Sogenn i Holldinngh aff 1 pd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Annammid 1 dr aff Olluff Askehoug i Nordbye Sogenn i Holldinngh aff 1 pund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 dr aff Oluff Aschehoug i Nordbye Sogenn i Holldinngh aff 1 pund Malt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1 dr aff Olluff Askehoug i Nordbye Sogenn i Holding aff 1 pund Mallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr 17 ß aff Olluff Aschehoug i Aaß Sogenn i Holldinng aff 13 ½ lißpd Mallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 ortt 8 ß aff Olluff Aschehoug i Aaß Sogenn i Holdinng aff tredie parttenn aff 1 pund Mallt Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Annammid 3 ort aff Oluff Aschehough i Aaß Sogenn i Holldingh aff 15 lißpd malt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.