Fåle

Navnet

Faale søndre og nordre. Udt. få`łå. ― i Fola DN. XIII 14, 1341 DN. II 222, 1344 III 242, 1358. a Fola ">RB. 136. 137. Follo, Faalle, Folle DN. V 796 798, 1533. 1534. Folloff 1578. Folle 1593. Fallo 1600.1/1, 1/1. Faalo 1616. Foelloug 1700. Folle søndre og nordre 1723.

Foli m. Ordet kjendes fra det gamle Sprog kun i dets endnu brugte Betydning: Føl, Unghest. Skulde denne Betydning ligge til Grund her, maatte Gaarden tænkes benævnt efter en Høide, som havde baaret Navnet. Bd. I S. 185 er paavist, at Fylingr, et Ord, der synes at maatte være dannet af samme Stamme, har været brugt som Navn paa Bugter og Indsøer. Med Tanken derpaa kunde man nok formode, at Foli var det gamle Navn paa den lille Sø, i hvis Nærhed Gaarden ligger, nu kaldet "Pollen". ― Ordet findes ikke ellers usms. som Stedsnavn. Den nuv. Udtaleform beror paa "Ligedannelse" (Indl. S. 22 f.).

Brukere

Bjørn Nilssøn ( - 1587 - )

Bjørn er nevnt som bruker av Fåle i Nordby fra 1587 til 1587.

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Fåle Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 9
1999 Rygh, Akershus Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Fåle Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 67
Dilling 19/10 1587 Riksarkivets diplomsamling Barn Nilssøn på Fåle [Follo] i Norby sogn gjøre vitterlig at han pantsetter 3 skinn i Dilling til Peder Jenssøn på Dilling i Rygge sogn. Medutstedt av Helle Rolvssøn og Hans Holssøn. [Barn Nilssøn Fåle, Peder Jenssøn Vestre Dilling, Helge Rolfsøn, Hans Holsøn] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Dilling i Rygge, 19. oktober 1587.