Furu

Navnet

Furu søndre. Udt. fú`ru. ― Fure Reg. 205, 1560. 1578. Fuer 1593. Furu JN. 474. Furw OC. 50. Furo 1600.1/1. 1616. Furrug 1700. Furug søndre 1723.

Fura f., Furu (Træ), altsaa et Trænavn, der uforandret er brugt som Gaardnavn, jfr. Vestby No. 140. ― Nordre Furu tilhører Frogn Herred (GN. 27 der). De ældre Skriftformer godtgjøre, at Formen "Furud" i den forrige trykte Matrikel beror paa en uheldig Gjetning; Navnet kan ikke være sms. med ruð.

Brukere

Harald [på] Furu ( - 1608 - 1611 - )

Harald er nevnt som bruker av Furu i Ås fra 1608 til 1611.

Halvor [på] Furu ( - 1613 - 1618 - )

Halvor er nevnt som bruker av Furu i Ås fra 1613 til 1618.

Iver [på] Smedsrud ( - 1635 - 1643 - )

Iver er nevnt som bruker av Furu i Ås fra 1635 til 1643.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Furu Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 666
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Furu Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 52
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Anamit 1 dr aff Harald Furo for Sckiudzfærd Hannd icke wilde giøre Peder Knudsens thienir. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Anamit 2 dr aff Raßmus Børeßemb for hanndt Slog Halduordt Furo itt Slag paa Mundenn. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Jffuer Furrue i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 phd Salt i Furrue, 8 linsp i Houger, Schattet som en leilending penge 1 dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Jffuer Furrue i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 phd Saltt i Furrue og 8 Linsp Saltt i Houger. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Jffuer Furroe i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 1 Schpd 8 lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Jffuer Furroe i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 1 pd 8 lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.