Gulli

Navnet

Gulli. Udt. gu`lle. ― i Gullinum, badum gardunum ">RB. 133. Maaske menes denne Gaard ogsaa med Gullene i DN. II 628, 1461 skjønt denne Gaard siges at ligge i Vestby S. Gullenn 1578. Gullen 1600.1/1. Gullen 1723.

Gullin, sms. af vin og (sandsynlig) gull n., Guld (jfr. Indl. S. 39). Samme Navn i Nes Rom., i Vinger, i Jevnaker og i Gran.

Brukere

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Gulli Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 623
1999 Rygh, Akershus Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Gulli Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 64