Kroer

Navnet

Kroer søndre og nordre. Udt. kró`ær. ― i Kroom DN. II 72, 1306(trykt efter Afskrift fra 1397). i Kroom a Follo ">RB. 484 (kan ogsaa være Krom i Vestby). i Krom (østre søndre) RB. 268. i Kroom (søndre) DN. VII 371, 1424 Krower DN. II 659, 1472 Kroger DN. VI 751, 1531 Kruer 1578. Krouuir, Kruuir 1600.1/1, 1/1. Krouger (2 Gaarde, den ene kaldet søndre) 1723. Jfr. Oplysningerne om Sognets Navn S. 62.

Króar, Flt. af kró f., se Vestby GN. 12, hvor man har det samme Navn i Dativform.

Brukere

Even [på] Kroer ( - 1608 - 1610 - )

Even er nevnt som bruker av Nordre Kroer i Kroer fra 1608 til 1610.

Ole [på] Kroer ( - 1610 - 1639 - )

Ole er nevnt som bruker av Nordre Kroer i Kroer fra 1610 til 1639.

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Kroer Nordre Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 583
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Kroer Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 65
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Anamit 2 dr aff Effuind Kruuir for hand hugh Aslack Hestued tho hugh med itt werge. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Anamit ½ dr aff Effuind Kruuir for Steffnefald. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr aff Olluff Krouir i Aaß Prestegield aff Krouir saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid ½ dr aff Olluff Krouir i Aaß Prestegield aff Krouir saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid ½ dr aff Olluff Krowir i Aaß Prestegield aff Krowir saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Olluff Krouer i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 12 linsp Salt i Røed, 1 fxr Miell i Burumb og 3 linsp Miell i Holt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Olluff Kruwer i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 12 Linsp Saltt i Røed, 1 fxr Mell i Burumb og 3 linsp Mell i Holtt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Olluff Krower i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 12 lispd Salt i Røe, 1 fx miel i Burumb og 3 lispd miel i Holtt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Olle Kruer i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 1 Schpd Miel og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Olluff Krwer i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 8 lispd miel og 12 lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.