Mjønebakke

Navnet

Mjønebakke. Kaldes bakk. ― Miolnobakkæ, Myulnabakkæ (Akk.) DN. III 401, 1399 Mølnæbakkan (Akk.) RB. 123. Møllebacke St. 13. Miønnebach 1723.1/4.

Mjulnubakki eller Mylnubakki, Møllebakken, af mjulna, mylna f. (Indl. S. 68).

Brukere

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Bakk (Mjønebakke) Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 678
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Mjønebakke Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 64
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr aff Knud Huidsteenn i Aaß Prestegield med sinne Medbrøder aff Miønebach saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 1 ½ dr aff Knud Huidsteenn med sinne medbrøeder i Aaß Prestegield aff Miønebach saugen. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 ½ dr aff Knud Huidsteenn i Aaß Prestegield med sinne medbrøre aff Miønebach saugen. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.