Moer

Navnet

Moer. Udt. mó`ær. ― a Mom DN. I 208, 1339 a Moom (søndre, nordre) RB. 136. Mor St. 4 b. Moffuer 1578. 1593. Moffuir 1600.1/1. Mouger 1723.

Móar, Flt. af mór m., Mo (Indl. S. 67). Samme Navn ogsaa i Kroer Sogn (GN. 82).

Brukere

Hans [på] Moer ( - 1608 - 1629 - )

Hans er nevnt som bruker av Moer i Ås fra 1608 til 1629.

Lars [på] Moer ( - 1632 - 1655 - )

Lars er nevnt som bruker av Moer i Ås fra 1632 til 1655.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Moer Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 298
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Moer Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 59
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Anamit 1 dr aff Hans Miffuir for Skiudtzferdt hanndt icke giorde Frue Boell Gallde. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Lauridts Mouer i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med ½ phd Miell i Mouer. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Laurdtz Mougger i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med ½ phd Mell i Mougger. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Laureds Mouger i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med ½ Schpd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Lauredz Mouwer i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med ½ pd miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.