Pukstad

Navnet

Pukstad. Udt. pu`kksta. ― i Pukastadom RB. 117. Pugestadt St. 6. Pugstadt 1578. Pugestadt 1593. 1600.1/1. Pugestad 1723.

Púkastaðir. 1ste Led púki betyder i Oldn. Djævel (Smaadjævel) og findes i 14de Aarh. i 2 Tilfælde brugt som Mandstilnavn (K. Rygh S. 49). Det kan være i den anførte Betydning, da brugt spøgende, eller maaske i en afledet. Samme Gaardnavn i Stadsbygden og i Sandeherred; andre Sammensætninger ere Pukerud i Trøgstad, i Norderhov, i Hol, i Nore og i Skoger, Pugelidt (1520) i Land og Puckset (1616) i Borgund paa Søndmør (de to sidste Gaarde er nu forsvundne).

Brukere

Lars [på] Pukstad ( - 1630 - 1643 - )

Lars er nevnt som bruker av Pukstad i Ås fra 1630 til 1643.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Pukstad Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 146
1999 Rygh, Akershus Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Pukstad Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 60
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Laurets Pugestaed i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 ½ linsp 1 Remall Miell i Aaraas. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Lauredtz Puggestaed i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 ½ Linsp 1 Remoll Mell i AarAaeß. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Laurdtz Pugestad i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 1 ½ lispd 1 R: miel i AarAaeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Lauredz Puggestaed i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 1 ½ lispd 1 Rem miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.