Slørstad

Navnet

Slørstad. Udt. słø:`rsta. ― i Slaufrastaudum DN. IV 217, 1342(paat. i Slufræstodum). i Slufræstodum DN. IV 436, 1390 i Slufrostadom RB. 134. Slufrastad (søndre, nordre; Akk.) RB. 243. 244. Slufrastadhæ DN. VIII 313, 1427 Slorrestadt St. 4 b. Slurestadt 1578. Sløerstad 1593. Slurrestadt JN. 105. Slørestad 1600. 1/1. 1616. 1723.

*Slufrustaðir eller Slufrarstaðir, af et Elvenavn Slufra eller Slufr. Det Vandløb, som har havt dette Navn, kunde være Bækken, som strax nordenfor gaar ned til Aarungen. Af dette Elvenavn forklares rimeligst ogsaa Slustad i Rødenes (Bd. I S. 167) og Slørdal i Hevne (hvor Formen Slafradalr i AB. 62 ikke synes at kunne være helt rigtig).

Brukere

Ole [på] Slørstad ( - 1608 - 1645 - )

Ole er nevnt som bruker av Slørstad i Ås fra 1608 til 1645.

Ingvor [på] Slørstad ( - 1629 - 1630 - )

Ingvor er nevnt som bruker av Slørstad i Ås fra 1629 til 1630.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Slørstad Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 98
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Slørstad Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 59
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Anamit 4 Rix daller aff [hver av] diße effterschreffne Bønder i Aaeß prestegielld [Erich Berg, Olluff Sløenestad, Gulldbrand Querstad, Stelloff Herimb og Thorckill Skuderøed] Som aff deris Mißforstand haffuer dømptt en domb Jmellem Thomis Thoerdru J Aaeßß sogen Och Siffuer Braattoe J Kruuir sogen Anlangende noget Odellsgoeds, Huillcken derris domb siden aff Laugmanden ehr felldt och Vnderdømpt, Huor fore Jeg Vnderdanigst paa kong Mayts Nadigste och goede behoug Sampt och paa Welb: Her Stathollders gode behoug, Med samme Bønder haffuer affßonidt Och dj aff yderste formuffue haffuer Vdgiffuet. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit 2 dr aff Jngword Slørrestad i Aaß Sougenn for hand sloeg schydsschafferens, Halduor Haugsmorchs thiener thuende slaug Vnnder Oerett. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.