Stensrud

Navnet

Stensrud. Udt. sté´nnsrú. ― Stæinersruð DN. I 172, 1330 Stæinærsrud DN. XIII 14, 1341 Stæinesrud DN. II 295, 1362 Steinersrud RB. 135. Stenßrud St. 4. Stensrødt 1578. 1593. Stienzrudt 1600.1/1. Steensrud 1723.

Steinarsruð, af Mandsnavnet Steinar (Steinarr).

Brukere

Svend [på] Stensrud ( - 1631 - 1639 - )

Svend er nevnt som bruker av Stensrud i Ås fra 1631 til 1639.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Stensrud Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 435
1999 Rygh, Akershus Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Stensrud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 55
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Suennd Stensrued i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 fxr Saltt i Schippe. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Swend Stemsruud i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 fxr Saltt i Schippe. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Suend Stensrud i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 14 lispd miel i Ascherød og 2 lispd Salt i Morch. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Suend Stensrued i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 16 lispd i Miell og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Suend Stenßrud i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 14 lispd miel og 2 lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.