To

Navnet

To. Udt. tó. ― i Too RB. 116. Tho St. 5 b. Tu 1578. Thoe 1593. 1600.1/4. 1616. Toug 1723.

Tó f., Grønningen, se Indl. S. 81.

Brukere

Rasmus [på] To ( - 1607 - 1620 - )

Rasmus er nevnt som bruker av To i Nordby fra 1607 til 1620.

Marte [på] To ( - 1629 - 1630 - )

Marte er nevnt som bruker av To i Nordby fra 1629 til 1630.

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", To Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 114
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, To Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 67
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Annammid 2 ½ & aff Rasmus Thoe i Nordbye Sogenn i Holldinngh aff 12 Lispd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Annammid 2 ½ & aff Raßmus Thoe i Nordbye Sogenn i Holldinngh aff 12 Lispund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 2 ½ & aff Raßmus Thoe i Nordbye Sogenn i Holldinngh aff 12 lispd Sallt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 2 1/2 ort aff Rasmus Thoe i Nordbye Sogenn i Holding aff 12 lispund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid 19 ß ½ alb aff Raßmus Thoe i Aaß Sogenn i Holldinng aff 4 lißpund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Annammid 20 ß aff Marte Thou i Aaß Sogenn i Holldingh aff 4 lißpd Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.