Tomter

Navnet

Thomptir 1600.1/1. Tombter 1723.

Tomtir, se Kraakstad GN. 13. Gaarden er gaaet ind under Vollebæk og Burum, jfr. GN. 34,4. Er sandsynlig det RB. 117 under Nordby K. anførte i Tomptum.

Brukere

Nils Eriksøn ( - 1608 - 1623 - )

Nils er nevnt som bruker av Tomter i Ås fra 1608 til 1623.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Tomter Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 290
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Tomter Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 70
10/12 1618 Landskatt 1618 Niells Thomptir i Aas sogen er 1618 oppført med 15 lispund Miell i Thomptir, 16 lispund Saltt i Sollberig ibid, 1 pund Miell i Haelir i Aschimb sogen, 15 lispd Miell i Kolstad ibid, 15 lispd Miell i Skiolden ibid, 1 hud i Oustorp i Edzberg sogen, ½ pund Miell i Hoej ibid, 2 lispd Miell i Bierke i Krogstad sogen og 1 ½ lispund Saltt i Erickstad i Wesbye ßogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.
1620 Landskatt 1620 Niels Thompter i Aas Sogenn er 1620 oppført med 15 lispund Miell i Thompter, 16 lispund Sallt i Solberig Jbitem, 1 pund Miell i Håller i Aschimbsogenn, 15 lispund Miell i Kollstadt Jbitem, 15 lispund Miell i Skiollenn Jbitem, 1 huud i Oustrup i Edsberigsogenn, ½ pund Miell i Horj Jbitem, 2 lispund Miell i Bierke i Krogstadtsogenn og 1 ½ lispund Sallt i Erickstadt i Wesbyesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.