Haugrim

Navnet

Hoggrum. Udt. hø´ggrómm. ― a Haugagreni DN. VIII 278 280, 1404. 1406. Hoffwrim NRJ. I 3. Hogrim DN. IV 837, 1556 1578, 1594.1/1. Hoffgrim 1617. Hougrimb 1666. Hougrim 1723.

Der er ikke fuld Sikkerhed for, at det i DN. VIII nævnte Haugagren er denne Gaard; men det kan ialfald ikke henføres til nogen anden, og det giver en rimelig Forklaring paa et Navn, som ellers vilde være vanskeligt at forstaa. Haugagren maa være sms. af Flt. af haugr og gren n., Hule, Hi for Dyr (omtalt ovfr. ved GN. 23 Kraakstad). Efter denne Oprindelse bliver den haarde Udtale af g i Navnet forklarlig, og det er nok saa naturligt, at det senere, efter at Bevidstheden om Betydningen havde tabt sig, kunde blive opfattet som sms. med heimr og faa Endelsen -ómm. Mindre sandsynligt er det vel i 2det Led at søge greni n., Sted bevoxet med Gran. Et ganske lignende Navn har man i GN. 67 nedenfor.

Brukere

Even Iversøn ( - 1624 - 1624 - )

Even er nevnt som bruker av Haugrim i Aurskog fra 1624 til 1624.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Hoggrum Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Urskog, side 167
23/2 1623 Landskatt 1623 Effuind Jffuersønn Skiørtorp i Rackestad sogenn er 1623 oppført med 1 pund Kornn i Hougien i Offuerschoug, 3 lißpund 1 ½ Remoll Kornn i Boffiue i Skiesogenn, 2 lißpund Kornn i Wang i Gierdrumsogen, 6 ½ lißpund 1 Remoll Kornn i Østenrød i Walesogenn og 4 ½ lißpund Kornn i Reginn i Hobbelsogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad, Martini 1623, datert 23. februar 1623.
10/9 1624 Landskatt 1624 Effuin Jffuerßßønn Skiørtorp, En Vgifft Karll, som Vdj forledenn Aarß Mandtall haffr schattid mz Odelßbønder, ehr i dette Aar icke i forne Rachestad sogen, Men Vdj Aarschouff paa en gaard Kaldis Haugriinn?, i landskatt 1624. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad, Martini 1624, datert 10. september 1624.