Lokshaug

Navnet

Lokshaug.. Udt. lå´kkså. ― Lawsteinsawtn, Logsteinsawtn DN. IX 391, 1495 Løgstensrud 1578. Loußoug 1594.1/1. Lougßou 1617. Loxßau med Loxouholtet 1666. Loxhoug 1723.

Logsteinsautn og Logsteinsrud i de ældste Kilder forudsætte et Logstein, der maa have ligget paa samme Sted som Lokshaug eller i Nærheden, da Aasnes i Brevet af 1495 omtales som Nabogaard. De ældre og yngre Navne have vist ogsaa 1ste Led fælles, men kunne ikke være samme Navn. Heller ikke gaar det vel an at antage Lokshaug for en sammendragen Form af Logsteinshaug. Havde man havt Logstein alene, kunde man have forklaret det af Lagarsteinn (1ste Led Gen. af lǫgr, Elv, Indl. S. 67); men denne Forklaring lader sig selvfølgelig ikke anvende paa Lokshaug.

Brukere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Lokshaug Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Urskog, side 170