Mølnargården

Navnet

Mølnargaarden. Udt. mø`łnargåłen. ― Mølnergardh NRJ. II 47. Møllergaardenn 1559. Mønnergordt 1590. Møllegaard 1618. Møllergaard 1626. 1664. 1723.

*Mylnaragarðr af mylnari m., en Møller. (Jfr. Indl. S. 68).

Brukere

Strandsittere

Ole Jonsøn ( - 1684 - )

Ole er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Ols Mortensøn ( - 1684 - )

Ole er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Daniel Eriksøn ( - 1684 - )

Daniel er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Knut Nilssøn ( - 1684 - )

Knut er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Arna Gjermundsdatter ( - 1684 - )

Arna er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Claus Hanssøn ( - 1684 - )

Claus er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Peder Eriksøn ( - 1684 - )

Peder er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Tarald Jørgensøn ( - 1684 - )

Tarald er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Morten Svendsøn ( - 1684 - )

Morten er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Hans Svendsøn Kjøge ( - 1684 - )

Hans er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Henrik Rasmussøn ( - 1684 - )

Henrik er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

nn nn ( - 1684 - )

nn er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Kirsten nn ( - 1684 - )

Kirsten er nevnt som strandsitter på Mølnargården i Bjugn fra 1684 til 1684.

Hendelser

1999 Rygh, Søndre Trondhjems Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Søndre Trondhjems Amt", Bind 14, Mølnargården Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Søndre Trondhjems Amt", Bind 14, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Bjugn, side 33
Tønnøl 5/5 1684 Riksarkivets diplomsamling Jordebok over Tønnel gård og gods. (Strandsittere Tøndel: Jens Jakobsøn, Jon Svendsøns enke, Johan Pedersøn, Hans Hanssøn, Ole Nilssøn Krogvigen, Sivert Hanssøn Skarpnæring, Hans Danielsøn, Ole Henningsøn, Walter Nilssøn, Claus Hanssøn, Nils Eriksøn, Peder Rasmussøn. Strandsitter Nes: Johan Holgersøns enke, Ole Johansøn, Knut Nordmøring. Strandsittere Møllnargården: Ole Jonsøn, Ole Mortensøn, Daniel Eriksøn, Knut Nilssøn, Arna Gjertmundsdatter, Claus Hanssøn, Peder Eriksøn, Tarald Jørgensøn, Morten Svendsøn, Hans Svendsøn Kjøge, Henrik Rasmussøn, Hans Svendsøns enke, Kirsten Peder Jørgensøns. Strandsittere Karlestrand: Malene Frenstad, Christoffer soldat, Jens Larssøn, Peder Kjellsøn, Peder soldat, Tommes Skotte, Lars Larssøn, Erik, Jon Nilssøn. Strandsittere Stuenes: Hans Caspersøn, Arne Nilssøn, Jon Berget, Torkel skomaker, Knut Sivertsøn. Husmenn Oksvold: Holger, Anders. amtmann Offenberg, sogneprest Jens Mogensøn. Jørgen Bjørneviken under Øian. Ørlandet: Jens Vik, Ole Ophaug. Ole Dalen, Amund Eriksøn, Walter Nilssøn, Zacharias Fjøsholmen, Christoffer Restad(?), Frans Jørgensøn, Amund Eriksøn) (Tøndel, Nes. Bjugn: Brandvik, Møllnargården, Kotenget, Lien, Ekset, Haugen, Brekken, Karlestrand, Klakken, Stuenes. Andre steder: Hellum, Oksvold, Torum. Åfjord: Mælan, Arnvika, Staven, Vinnan, By, Øian, Tiltrum, Mandall, Gilde, Skjern, Karlsaunet. Rennebu: Rokones, Stavnan, Vold. Varper: Fjøsholmen, Langskibneset i Skjørn, Dypvarp i Skjørn, Tørrisholm, Li sag i Bjugn, Arnvika sag i Åfjord, Spangen i Løten) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tøndel i Ørland, 5. mai 1684.