Dal

Navnet

Dal søndre, mellem og nordre. Udt. dæ:ł (No. 46 kaldet sø`nstedæł). ― Riuiardale (Dat.; efter en tilføiet Bemærkning svarende til det nuv. Sønstedal) Munchs Samlede Afhandlinger I 222, c. 1190 (trykt efter Afskrift fra c. 1310). i Dale (nørste) DN. V 213, 1376 i Dale (sønste) RB. 133 s. i Arnaldzdale, i Mædaldale ">RB. 135. af Dalæ, Nørrædaal DN. X 186 c. 1470. Sønstedall 1578. Dall 1593. OC. 2. Sønstedall, Dall 1600.1/1, 1/1, 1/1. Sønstedal og 2 Gaarde Dahl 1723.

Dalr m., Dalen. Efter det anførte Brev fra c. 1190 skulde No. 46 dengang have havt Særnavnet Rifjardalr. 1ste Led deri mulig beslægtet med rif, Ribben; i RB. 250 anføres en nu forsvunden Gaard Rifjardalr i Bærum.

Brukere

Søndre Dal

Ole [på] Dal ( - 1600 - 1615 - )

Ole er nevnt som bruker av Søndre Dal i Frogn fra 1600 til 1615.

Karen [på] Dal ( - 1615 - 1618 - )

Karen er nevnt som bruker av Søndre Dal i Frogn fra 1615 til 1618.

Bjørn Ingebretsøn ( - 1618 - 1660 - )

Bjørn er nevnt som bruker av Søndre Dal i Frogn fra 1618 til 1660.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Søndre Dal Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 425
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Dal Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 79
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Annammid 1 ort aff Oluff Sønstedall i Fronne Sogenn i Holdinng aff 1 fix. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1611-12 Annammid 1 & aff Oluff Sønstedall i Fronne Sogen i Holldinng aff 1 fix. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1611 - 1/5 1612, datert 15. april 1613.
5/7 1615 Fogderegnskap Follo 1614-15 Annammid 1 & aff Olluff Sønstedall i Fronne Sogen i Holldinngh aff 1 fix. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1614 - 1/5 1615, datert 5. juli 1615.
28/6 1618 Fogderegnskap Follo 1617-18 Annammid 1 & aff Karenn Sønstedall i Fronne Sogen i Holldinngh aff 1 fix. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618, datert 28. juni 1618.
22/6 1619 Fogderegnskap Follo 1618-19 Anamit 10 dr aff Biørnn Sønstedall i Fronne Sogenn aff enn fix: i første Thage. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 22. juni 1619.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 1 ort aff Biørnn Sønnstedall i Fronne Sogenn i Holldinng aff 1 fxring. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
3/5 1625 Fogderegnskap Follo 1624-1625 Annammid 1 ort aff Biørnn Sønstedall i Aaß Sogenn i Holding aff 1 fring Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 3. mai 1625.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 ortt aff Biørnn Sønnstedall i Aaß Sogenn i Holdinng aff 1 fng salltt Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.

Nordre Dal

Anders [på] Dal ( - 1611 - 1636 - )

Anders er nevnt som bruker av Nordre Dal i Frogn fra 1611 til 1636.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Nordre Dal Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 436
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Dal Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 79
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Anders Nordall i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 15 linsp Salt i Nordall. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Anderß Nordall i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 15 Linsp Saltt i Nordall. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Anders Nordal i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 11 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Anderß Nordall i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 11 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.