Froen

Navnet

Frogn. Udt. frångn. ― Fraunar og Frouna (Gen.), Frounu (Dat.) Munchs Samlede Afhandlinger I 222, c. 1190 (trykt efter Afskrift fra c. 1310). a Fraunu DN. II 165, 1332 i Fraunum (nordre) RB. 258. a Fronum DN. V 354, 1414 Froenn 1578. 1616 (var da Fogedgaard). Froen 1723. ― Jfr. Oplysningerne om Sognets Navn ovfr.

Fraun f., endnu ikke sikkert forklaret Navn, se Kraakstad GN. 2. I Flt. Fraunar (Frogner, Frogne) findes Navnet ret ofte paa Østlandet; i Entalsform foruden her kun i Sandeherred, hvor det nu lyder From. Har her i de senere Aarh. været forvexlet med det ganske forskjellige Bygdenavn Fron i Gudbrandsdalen og derfor skrevet Froen.

Brukere

Anders Sørensøn ( - 1585 - 1623 - )

Anders er nevnt som bruker av Froen i Frogn fra 1585 til 1623.

Maren Bentsdatter ( - 1623 - 1643 - )

Maren er nevnt som bruker av Froen i Frogn fra 1623 til 1643.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Froen Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 359
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Frogn Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 78
1611 Landskatt 1611 Annders Fronn i Aas sogen er 1611 oppført med 15 lispd Saltt i Grødstad paa Neßßodden, 15 lispd Saltt i Smidtzrud i Weßbye sogen, 1 ½ pd Saltt i Lauboe i Sonnesogenn, ½ pd Miell i Gloperud i Aaßogenn, 12 ½ lispd Saltt i Berig i Fronnesogenn, ½ pd Miell i Østenbøll i Enebacksogn og 1 pd Miell i Garder i Gardersogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Annders Fronn i Aas sogenn er 1612 oppført med 15 Lispund Saltt i Grødstad paa Neßßodenn, 15 Lispd Saltt i Smidtzrudt i Veßbye S:, 1 ½ pund Saltt i Laboe i Sonesogen, ½ pund Miell i Gloperudt i Aaßßogen, 12 ½ Lispd Saltt i Berig i Fronnesogen, ½ pund Miell i Østenbøll i Enebacksogn og 1 pund Miell i Garder i Gardersogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 6 ½ dr 1 & aff Annders Fronn for Løes Leigemaall. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Annders Fronn i Aas sogen er 1613 oppført med 15 Lispund Saltt i Grødstadt paa Neßßoden, 15 Lispd Saltt i Smidzrud i Wesbye Sogen, 1 ½ Pund Saltt i Lauboe i Sonneßogenn, ½ pund Miell i Gloperud i Aaßßogen, 12 ½ Lispund Saltt i Berig i Fronneßogen, 12 ½ lispund Miell i Østenbøll i Eneback ßogen og 1 pundt Miell i Garder i Garder ßogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
25/2 1615 Landskatt 1614 Annders Fronn i Aas sogenn er 1614 oppført med 15 Lispund Salt i Grødtstadt paa Neßßodenn, 15 Lispundt Salt i Smidtzrudt i Vesbyesogenn, 1 ½ pund Salt i Lauboe i Sonnesogenn, ½ pund Miell i Gloperudt i Aaßßogenn, 12 ½ Lispundt Salt i Berig i Fronnesogenn, 12 ½ Lispund Miell i Østennbøll i Enebacksogenn og 1 pundt Miell i Garder i Gardersogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
12/2 1615 Jordebøker 1615 knekteskatt Annders Fronn er 1615 oppført med 15 lispund saltt i Grødstad, 15 Lispund Saltt i Smidzrud, 1 ½ pund Saltt i Lauboe, ½ pund Miell i Gloperud, 12 ½ lispd saltt i Berig, 12 ½ lispd Miell i Østenrød og 1 pund Miell i Garder. DA, SK, Danske kanselli, Skapsaker, Skap 9, Pakke 351K, Jordebok 1615 Vernøe kloster, datert 12. februar 1615.
10/12 1618 Landskatt 1618 Annders Fronn i Aas sogen er 1618 oppført med 15 Lispund Saltt i Grødtstad paa Neßßodenn, 15 Lispundt Saltt i Smidzrud i Wesbye sogen, 1 ½ pund Saltt i Lauboe i Sonne sogenn, ½ pund Miell i Gloperud i Aaßßogenn, 12 ½ lispund Saltt i Berrig i Fronnesogenn, 12 ½ lispund Miell i Østenbøll i Eneback sogen og 1 pund Miell i Garder i Garder sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.
1620 Landskatt 1620 Anders Fronn i Aas Sogenn er 1620 oppført med 15 lispund Salltt i Grødstadt paa Nesoddenn, 15 lispund Salltt i Smidsrudt i Wesbyesogenn, 1 ½ pund Salltt i Lauboe i Sonnesogenn, ½ pund Miell i Glopperudt i Fronnesogenn, 12 ½ lispund Miell i Berig i Fronnesogenn, 12 ½ lispund Miell i Østensøe i Enebacksogenn og 1 pund Miell i Gaarder i Gaardersogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.
2/11 1623 Landskatt 1622 Annders Fronn i Aas prestegield er 1622 oppført med 15 lispund Sallt i Grødstadt paa Nesoddenn, 15 lispund Sallt i Smidesrud i Wesbyeßogen, 1 ½ pund Sallt i Lauboe i Sonneßogenn, ½ pund Miell i Glopperud i Aas Sogenn, 12 ½ lispund Sallt i Berig i Fronneßogenn, 12 ½ lispund Miell i Østennbøll i Enebacksogen og 1 pund Miell i Gaarder i Gaardersogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
29/6 1624 Landskatt 1623 Anders Froen i Aaess prestegield er 1623 wed døden Affgangen Och hans effterladte goedts Er wdj hans bortschyldige gielldz betalling heedenkommen Huor Vdoffuer Iche derfore kunde Skattes. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid 4 dr aff Marenn Froenn i Aaß Prestegield aff tuende sauger. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 4 dr aff Marenn Froenn i Aaß Prestegield aff tuende Froenn sauger. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 4 dr aff Marenn Froenn i Aaß Prestegield aff tuende Froenn Sauger. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.