Håøya

Navnet

Haaøen. Udt. hå:´ja.

*Háøy, den høie Ø. Samme Udtale ogsaa paa flere andre Steder, hvor dette Navn forekommer (jfr. Bd. I S. 136). Den nordre Del af Haaøen, der opr. har været en Ø for sig, havde endnu ved Midten af forrige Aarh. Navnet Rist (Indberetning af Sorenskriver Behman 1743 i Kallske Saml. 205 fol. i det store kgl. Bibliothek i Kjøbenhavn). Rist (Hrist) er gammelt Ønavn (Snorra-Edda II 492), endnu brugt om en Ø paa Søndmør. Denne Del af Øen hænger kun ved et smalt og lavt Eid sammen med den sydlige; Navnet Dragsundet paa den til Eidet indgaaende Vik vidner endnu om, at her har været Gjennemfart.

Brukere

Mikkel Paulsøn ( - 1651 - )

Mikkel er nevnt som bruker av Håøya i Frogn fra 1651 til 1651.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Håøya Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 684
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Haaøen Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 84