Haver

Navnet

Haver. Udt. ha`vær. ― a Hofuom DN. I 276, 1357 a Hofuen (!) DN. III 239, 1357 a Hofwm RB. 137. Hoffwinn (!) NRJ. I 23. Hoffuer 1578. 1593. Haffuir 1600.1/1. Hoffuer 1616. Hafver 1723.

Enestaaende Navn; jeg kjender intet, som kunde tænkes beslægtet dermed, uden mulig Hav, Navn paa en Hjemsæterløkke i Kvam S. i Gudbrandsdalen. Maa vel staa i Forbindelse med hefja, hæve, løfte; Navnet kunde sigte til høi Beliggenhed, eller ogsaa være det "Hav", som nu i Folkesproget bruges om en Hank, et Haandtag (hvormed noget løftes). Mindre sandsynligt, særlig paa Grund af Flertalsformen, er haf n. i Betydning af Løft, der særlig kunde forudsættes brugt om Stene af saadan Størrelse, at de netop kunde løftes af enkelt Mand (jfr. det islandske Grettishaf om svære Stene, som foregives at være løftede af Grette den stærke). Med Hensyn til grammatisk Form kan Navnet være Hunkjønsflertal af haf n. (Indl. S. 11. 12).

Brukere

Tollef [på] Haver ( - 1591 - 1630)

Tollef er nevnt som bruker av Haver i Frogn fra 1591 til 1630.

Ole Berntsøn (1630 - 1639 - )

Ole er nevnt som bruker av Haver i Frogn fra 1630 til 1639.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Haver Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 84
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Haver Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 74
29/6 1624 Landskatt 1623 Tholloff Haffuer i Aaess prestegield er 1623 oppført med 15 Lispd meell Och 15 Lispd sallt i Haffuer og ½ pund meell i Horij. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Tholleff Hoffuer i Aaß Prestegield er 1624 oppført med 15 lispd mell och 15 lispd sallt i Hoffuer. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Tolleff Haffuer i Aaeßs Prestegield er 1625 oppført med 15 lißpund meell og 15 lißpund sallt i Hoffuer. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit 1 dr aff Tholleff Haffuer i Aaß Sougenn for wlydig med skydsferd imod Welb Mogenns Gyldennstiern. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Oluff Hoffuer i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 schpd Miell i TraanAaeß i Krogstad Sogenn, ½ schpd Miell i Holt, 1 schpd Miell i Aschiemb og ½ schpd Miell i Henstaed. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Olluff Hoffuer i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 schphd Miell i ThronAaeßß i Krogstaed Sogenn, ½ phd Miell i Holtt, 1 phd Miell i Aschemb i Aschemb Sogenn og ½ phd Miell i Hennstaed. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Olluff Haffuer i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 1 phd miel i TranAaeß, ½ phd miel i Holtt, 1 phd miel i Aschiemb og ½ phd miel i Herestad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Olle Hafier i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 3 Schpd Miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Olle Haffuer i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 3 pd miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Olle Haffuer i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 3 pd miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.