Heer

Navnet

Heer. Udt. hé`ær. ― Her 1593. Heer 1600.1/4. Hæder 1616. Heer 1723.

*Hæðir, Flt. af hæð f., Høide. Navnet findes ogsaa i Trøgstad og i N. Odalen, paa sidste Sted tillige et fra Entalsformen udgaaende Navn, He.

Brukere

Reier [på] Heer ( - 1608 - 1636 - )

Reier er nevnt som bruker av Heer i Frogn fra 1608 til 1636.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Heer Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 614
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Heer Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 82
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 1 dr aff Reir Hæder for Skiudtzferdt dj ickj giorde Endwold Krußße. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.