Horgen

Navnet

Horgen. Udt. hø`rjen. ― a Horgine RB. 138. af Horginæ DN. X 186 c. 1470. Horrienn 1578. Horinn 1593. 1600.1/1. Horienn 1616. Horgen 1723.

Hǫrgin, sms. af hǫrgr m. og vin; se om Betydningen Indl. S. 58. Navnet findes ellers i Tune, paa to Steder i Nes Rom., i Vaage, i Gran, i Nedre Eker og i Sem.

Brukere

Lars Svendsøn ( - 1591 - 1612 - )

Lars er nevnt som bruker av Horgen i Frogn fra 1591 til 1612.

Åse [på] Horgen ( - 1612 - 1621 - )

Åse er nevnt som bruker av Horgen i Frogn fra 1612 til 1621.

Iver Svendsøn (1627/28 - 1634 - )

Iver er nevnt som bruker av Horgen i Frogn fra 1627/28 til 1634.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Horgen Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 336
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Horgen Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 77
1611 Landskatt 1611 Lauridz Horiem i Aas sogen er 1611 oppført med 14 lispd Miell i Aslerudtt i Hobillsogenn, 8 lispd Miell i Blexlandtt i Thomptersogn, 8 lispd Miell i Hougenn Ibidem, ½ fix Miell i Opßßall i Krogstad sogenn, 1 fix Saltt i Kuberud paa Jelløen og 1 fix Saltt i Giøllstad i Sonnesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Laurits Horiem i Aas sogenn er 1612 oppført med 14 Lispund Miell i Aslerudt i Hobbillßogen, 8 Lispund Miell i Blexland i Thompterßn, 8 Lispund Miell i Hougenn Jbidem, ½ fix Miell i Opsall i Krogstad Sogen, ½ fix Saltt i Kuberudt paa Jelløen og 1 fix Saltt i Giøllstad i Sonnesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Annammid 2 dr aff Laurits Horien i Fronne Sogen i Holldinngh aff 1 pund Maltt och 2 ½ pund Smøer. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
22/6 1619 Fogderegnskap Follo 1618-19 Annammid 2 dr aff Aase Horiem i Fronne Sogenn i Holldinngh aff 1 pund och 2 ½ pund Smør. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 22. juni 1619.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 10 dr aff Aase Horrienn i Aas Prestegield aff enn saug Vnder gaardenn. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1621 Fogderegnskap Follo 1620-1621 Annammid 10 dr aff Aase Horriem i Aas Prestegield aff enn saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1620 - 1/5 1621, datert 2. mai 1621.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 2 dr aff Aase Horiem i Fronne Sogenn i Holldinng aff 1 pund och 2 ½ pund Smør. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 10 dr aff Aase Horriem i Aas Prestegield aff enn saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
3/5 1625 Fogderegnskap Follo 1624-1625 Annammid 1 dr 32 ß aff Aaße Horigenn i Aaß Sogenn i Holding aff ½ pund thunge och 2 ½ pund smør Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 3. mai 1625.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr aff Aaeße Horgenn i Aaß Prestegield aff Horgenn saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 2 dr aff Aaeße Horgenn i Aaß Sogenn i holldinng aff 1 pd Malltt och 3 pund smør. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid ½ dr aff Aaeße Horgenn i Aaß Prestegield aff Horgenn saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 2 dr aff Aaße Horrienn i Aaß Sogenn i Holdinng aff 1 pund tunge och 3 pund smør. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Anamit 60 dr aff Jffuer Suenndßenn aff Horgenn i Aaß Sogenn aff 1 pund Mallt och 3 pund smør Cronnegoeds i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid ½ dr aff Aaeße Horgenn i Aaß Prestegield aff Horgenn saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.