Kalnes

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh.

Brukere

Paul [på] Kalnes ( - 1613 - 1614 - )

Paul er nevnt som bruker av Kalnes? i Frogn? fra 1613 til 1614.

Hendelser

14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Anamit ½ dr aff Pouill Kalznir i Steffnefald. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Kalnes Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side ?