Klynderud

Navnet

Klunderud. Udt. kłø`nnre. ― Klundurud RB. 134. Klunderud Reg. 87, 1434. Klundorud DN. XII 188, 1455 Klunderuth DN. X 186 c. 1470. Klunderrud St. 6. Klinderudh 1578. Klonderud 1593. Klunderrud 1600.1/1. Klunderud 1723.

Ordets første Led findes i adskillige andre Stedsnavne: Kløntorp i Eidsberg (Klunduþorp, Klundæþorp), Klund i Rødenes (i Klundi), Klundby (Klundubýr) i Biri, Klundravellir, forsvunden Gaard i Faaberg, Klundsæteren i Hof i Solør, Klunderud paa Eker, Klundelien i Gransherred. Hænger vel sammen med en Stamme Klundr, af hvilken flere hos Aasen og Ross anførte Ord ere dannede, og hvis Grundbetydning synes at være: noget knudret ujevnt. Jfr. Bd. I S. 139. 168.

Brukere

Mathias Evensøn ( - 1622 - 1629 - )

Mathias er nevnt som bruker av Klynderud i Frogn fra 1622 til 1629.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Klynderud Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 263
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Klynderud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 76
2/11 1623 Landskatt 1622 Mattis Klunderud i Aas prestegield er 1622 oppført med ½ pund Mallt i Guderud i Askimbsogenn, ½ pund Sallt i Jonnstadt i Wesbyesogen og 15 lispund Sallt i Naffsrud ibid. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
24/3 1626 Landskatt 1624 Mattis Klunderøed i Aaß Prestegield er 1624 oppført med ½ pund sallt i Joennstad, 15 lispd sallt i Skrubsrud og ½ pd mell i Guderud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Maties Klunnderøed i Aaeßs Prestegield er 1625 oppført med ½ pund sallt i Joennstad, 15 lißpd sallt i Knudtzrud og ½ pd meell i Guderud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Maties Klunnderøed i Aaß Prestegield er 1626 oppført med ½ pund sallt i Joennstad, 15 lißpd sallt i Kuendsrud og ½ pd meell i Guderud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Mattis Klunderud i Aaßß Prestegielld er 1629 oppført med ½ pdt miell i Guderødt, ½ pdt Salt i Jonnstad og 15 liißpd Salt i Neffrøedt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Mattis Klønnderrud i Aaß Prestegieldt er 1629 oppført med ½ Pund Meel i Gudderud, ½ Pd Salt i Joennstad og 15 Lispd Salt i Nurgrudt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Hannß Klunderued i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med ½ phd 7 ½ linsp Saltt i Nuesrued. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Hannß Klunderued i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med ½ phd 7 ½ Linsp Saltt i Nubbrud. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Hannß Klunderud i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med ½ phd 7 ½ lispd Salt i Nubbsrud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Hannß Klunderud i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med ½ Schpd 7 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Hanns Klunderued i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med ½ pd 7 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.