Leium

Navnet

Leium. Udt. lei`åmm. ― Leggim St. 5. Legom 1593. Legem 1600.1/4. 1616. 1700. 1723.

Navnet hører til dem, der vanskelig kunne forklares, naar man ikke har Skriftformer fra meget gammel Tid til Hjælp. Det bliver derfor ogsaa uvist, om det er sms. med heimr, eller -um er af anden Oprindelse, f. Ex. Dativform i Flt.

Brukere

Halvor [på] Leium (1614 - 1645 - )

Halvor er nevnt som bruker av Leium i Frogn fra 1614 til 1645.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Leium Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 27
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Leium Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 74
5/7 1615 Fogderegnskap Follo 1614-15 Anamit 15 dr aff Halduord Legem i Aas Sogen aff 4 Lispundtt i første Thage. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1614 - 1/5 1615, datert 5. juli 1615.
28/6 1618 Fogderegnskap Follo 1617-18 Annammid 1 & aff Halduord Legem i Aas Sogen i Holldinngh aff 1 fix. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618, datert 28. juni 1618.
2/5 1621 Fogderegnskap Follo 1620-1621 Annammid 1 ort aff Haluord Legem i Aas Sogenn i Holldinng aff 4 lispund Salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1620 - 1/5 1621, datert 2. mai 1621.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 19 ß aff Halduor Leckemb i Aaß Sogenn i holldinng aff 4 lispund salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.