Ottarsrud

Navnet

Ottersrud. Udt. ó`ttersø. ― Ottesruth DN. X 186 c. 1470. Ottersrud 1578. 1593. Aatterßøe OC. 88. Ottirsrudt 1600.1/1. Ottersrud 1723.

*Óttarsruð, af Mandsnavnet Ottar (Óttarr).

Brukere

Ole [på] Ottarsrud ( - 1608 - 1623 - )

Ole er nevnt som bruker av Ottarsrud i Frogn fra 1608 til 1623.

Anders [på] Ottarsrud ( - 1624 - 1641 - )

Anders er nevnt som bruker av Ottarsrud i Frogn fra 1624 til 1641.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Ottarsrud Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 602
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Ottarsrud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 82
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 1 dr aff Olluff Ottirßrud for Skiudtzferdt dj ickj giorde Endwold Krußße. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
24/3 1626 Landskatt 1624 Anders Ottersiøe i Aaß Prestegield er 1624 oppført med 19 lispd i Volld, 15 lispd i Digre, 1 færing i Guterud, 3 lispd sallt i Berg og 1 fering mell i Thømpter. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Annders Øtterßøe i Aaeßs Prestegield er 1625 oppført med 19 lispund Meell i Wolld, 14 ½ lispund sallt i Degrøe, 4 lispund sallt i Bergh, 1 fng meell i Gutterud og 1 fng meell i Tombter. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Anders Ottersiøe i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 19 lißpd Meell i Wolld, 14 ½ lißpund sallt i Digrae, 4 lißpund sallt i Berg, 1 fng meell i Guterud og 1 fng Meell i Tompter. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Annders Ottersiøe i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 19 lißpund Meell i Wolld, 15 lißpund sallt i Digrae, 4 lißpund sallt i Berg, 1 fng Meell i Gutterud og 1 fng Meell i Tompter. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Anders Ottersiøe i Aaßß Prestegielld er 1627 oppført med 18 ½ Lißpd Mell i Wolld, 14 ½ Lißpd Saltt i Digrøe, 4 Lispd Saltt i Berigh, 2 Lißpd Mell i Gutterud og 1 fering mell i Thorpenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Anders Ottersiøe i Aaßß Prestegielld er 1628 oppført med 18 ½ Lißpd tunge i Wolld, 14 ½ Lißpd Saltt i Degrøe, 4 Lispd Salt i Bergh, 2 Lißpd tunge i Gutterud og 1 fering tunge i Thombter. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Annders Østerud i Aaß Prestegieldt er 1628 oppført med 18 ½ Lispd Miell i Wold, 1 fxr Miell i Thombter, 2 Lispd Miell i Gutterød, 15 ½ Lispd Saltt i Digerud og 4 Lispd Saltt i Bergh. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Anders Otterßrød i Aaßß Prestegielld er 1629 oppført med 18 ½ lispd miell i Wolld, 1 fxr miell i Thømpter, 15 ½ lispd Salt i Digrae og 4 Lispd Salt i Berrig. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Annders Ottirsrud i Aas Prestegield er 1629 oppført med 18 ½ lißpund miell i Wold, 1 fxr miell i Tompter, 15 ½ lißpund salt i Digraa og 4 lißpund salt i Berrigh. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
1633 Landskatt martini 1633 Annders Otterßrud i Aaßs Preste Gieldtt er 1633 oppført med 17 ½ Lispd Meell i Wold og 14 Lispd Meell i Ascheuig. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Anders Otterßrud i Aaßs Preste Gieldtt er 1634 oppført med 17 ½ Lißpd mell i Wold og 14 Lißpd mell i Aschuig. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Anders Ottersrued i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 18 linsp Miell i Wold og 14 ½ linsp Miell i Goesuigen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Anders Ottersruud i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 18 Linsp Mell i Wold og 14 ½ Linsp Miell i Goesuigen. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Anderß Ottersrud i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 1 phd 2 lispd miel i Wold. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Anders Ottersrud i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 1 Schpd 2 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Anders Otterßruud i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 1 pd 2 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.