Roksrud

Navnet

Roksrud. Udt. ró´kksru. ― Rolfsrud RB. 134. 292. Ropsruth DN. X 186 c. 1470. Rocksrød St. 4 b. Rogsrudt 1593. 1600. 1/1. Roxrud 1616. 1723.

Rolfsruð, af Mandsnavnet Rolv (Rolfr, ældre Form Hrolfr). l er først bortfaldet og saa fs gaaet over til ks.

Brukere

Christoffer [på] Roksrud ( - 1596 - 1634 - )

Christoffer er nevnt som bruker av Roksrud i Frogn fra 1596 til 1634.

Anne [på] Roksrud ( - 1635 - 1637 - )

Anne er nevnt som bruker av Roksrud i Frogn fra 1635 til 1637.

Tore [på] Roksrud ( - 1636 - 1641 - )

Tore er nevnt som bruker av Roksrud i Frogn fra 1636 til 1641.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Roksrud Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 221
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Roksrud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 76
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Annammid 1 dr aff Christoffir Roxrud i Fronne Sogenn i Holdinng aff 18 lispd. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1611-12 Annammid 1 dr aff Chrestoffir Roxrud i Fronne Sogen i Holldinng aff 18 Lispd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1611 - 1/5 1612, datert 15. april 1613.
5/7 1615 Fogderegnskap Follo 1614-15 Annammid 1 dr aff Chrestoffir Roxrudtt i Fronne Sogen i Holldinngh aff 18 lispundtt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1614 - 1/5 1615, datert 5. juli 1615.
28/6 1618 Fogderegnskap Follo 1617-18 Annammid 1 dr aff Chrestoffir Rogsrudt i Fronne Sogen i Holldinngh aff 18 Lispunnd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618, datert 28. juni 1618.
2/5 1621 Fogderegnskap Follo 1620-1621 Annammid 1 dr aff Chrestoffer Rogsrudt i Fronnesogenn i Holldinng aff 18 lispund som er 13 lispund Sallt och 1 fixr malt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1620 - 1/5 1621, datert 2. mai 1621.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Annammid ½ Rix daller 15 ßaff Christoffer Rogsrud i Froen Annex i Hollding aff ½ schippd Sallt cronegoeds Och 3 Lißpd Sallt till Aaeß presteboell. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 1 dr aff Christoffer Krogsrud i Aaß Sogenn i holldinng aff 1 pund salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Annammid 3 ortt aff Chrestopher Rogxrud i Aaß Sougenn i Holding aff 15 lispund Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Anne Raxrued i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 6 linsp Salt i Krengerued og 2 linsp Salt i Duurbøche. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Thoer Raxrued i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med ½ phd Malt i Børsembsrued. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Anne Ragsruud i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 6 Linsp Saltt i Krengerud og 2 Linsp Saltt i Diørløcke. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Thorre Ragsrud i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med ½ phd Malt i Børsumbsrud. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Anne Raxrud i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 6 lispd Salt i Krangerud, 2 lispd Salt i Diurløche og ½ phd Malt i Børsumbsrud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Anne Raxrud i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med ½ 8 lispd i malt og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Anne Raxrøe i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med ½ pd malt og 8 lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.