Åserum

Navnet

Aaserum. Udt. å`serómm. ― Asßerem NRJ. IV 130. Oßerim 1593. Orserumb 1600. Aaserim 1604.1/1. Aaserimb 1625. Aaserumb 1664. Aasserum 1723.

*Åsareimr? Maaske Gen. af áss m., en Gud, en af Æserne, sms. med heimr. Jfr. isaafald Guðeimr, t. Ex. i Botne (GN. 5). Forklaringen er dog neppe sikker. Maaske kan med dette Navn sammenstilles Sognenavnet Aaseral i Mandals Fogderi (Asarals s. DN. IV 573 1413; i Asarale DN. VIII 473 1506; de Azerol PN. 24) og Gaardnavnet Aaserøen (udt. Aasarøina) i Jelse i Ryfylke (skr. Asserim 1576; Aaßerønn 1602).

Brukere

Paul Aslaksøn ( - 1593 - 1649 - )

Paul er nevnt som bruker av Åserum i Hedrum fra 1593 til 1649.

Frans Paulsøn (1640 - 1643 - )

Frans er nevnt som bruker av Åserum i Hedrum fra 1640 til 1643.

Tor [på] Åserum ( - 1642 - 1643 - )

Tor er nevnt som bruker av Åserum i Hedrum fra 1642 til 1643.

Iver Torsøn (1644 - 1645 - )

Iver er nevnt som bruker av Åserum i Hedrum fra 1644 til 1645.

Hendelser

1978 Hedrum bygdebok, Bind II, Gårder og slekter i Hedrum sogn Krohn-Holm, Jan W.: "Hedrum bygdebok, Bind II, Gårder og slekter i Hedrum sogn", Åserum Krohn-Holm, Jan W.: "Hedrum bygdebok, Bind II, Gårder og slekter i Hedrum sogn", utgitt av Hedrum kommune, side 514
1999 Rygh, Jarlsberg og Larviks Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Jarlsberg og Larviks Amt", Bind 6, Aaserum Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Jarlsberg og Larviks Amt", Bind 6, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Hedrum, side 349
1/5 1609 Lensregnskap Verne kloster 1608-09 Annammid 11 ½ dr i første tage Gaarde Bøxle aff denn Halffue part i Aaßßerenn wdj Hierunsogenn Haue aff aarligenn schylles 6 pd Smør Cronnegotz. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1608 - 1/5 1609, udatert.
20/5 1616 Lensregnskap Verne kloster 1615-16 Annammid 4 dr aff Pouell Aaßerem i Holdinge aff forne Aaßerum i Hierum Sogen i Wiigen som schyllder Aarligen 12 bispund smør Cronnegodz. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1615 - 1/5 1616, datert 20. mai 1616.
10/5 1619 Lensregnskap Verne kloster 1618-19 Annammid 4 dr aff Pouell Aßerum i Holldinng aff forne Aßerum vdi Westfollden Som schyllder Aarligen 12 b.pund Smør Cronegodz. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 10. mai 1619.
1/5 1628 Lensregnskap Verne kloster 1627-28 Annammid 4 dr aff Pouell Aaßerimb i Hærum sogen aff 12 Smør vdj holding och Tredie Aars tagemaall. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 1. mai 1628.
1/5 1631 Fogderegnskap Verne kloster 1630-1631 Annammid 4 dr aff Pouell Aßßeremb i Vestfalden i Holding aff 12 b:pund Smør. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1630 - 1/5 1631, datert 1. mai 1631.
1/5 1634 Fogderegnskap Verne kloster 1633-1634 Annammid 4 dr aff Pouell Aaßerimb i Hierum Sogen i Holding aff 12 bißmerpund smøer. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1633 - 1/5 1634, datert 1. mai 1634.
2/5 1637 Fogderegnskap Verne kloster 1636-1637 Annammid 4 dr aff Pouell Aaserem i Herum Sogen i Holding aff 12 Besmer pdt Smør. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1636 - 1/5 1637, datert 2. mai 1637.
12/5 1640 Fogderegnskap Verne kloster 1639-1640 Annammid 4 dr aff Poffuell Aßeremb i Herrem Sogen i Holding aff 12 Bißmerpund Smør. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1639 - 1/5 1640, datert 12. mai 1640.
19/6 1641 Lensregnskap Verne kloster 1640-1641 Annammet 20 dr aff Frandtz Poffuelßenn aff Aßeremb i Herremb Sogenn aff 3 Pund Smør i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1640 - 1/5 1641, datert 19. juni 1641.
6/8 1643 Lensregnskap Verne kloster 1642-1643 Annammid 4 dr aff Poffuell, Thord och Frans Aseremb i Herremb Sogenn i Holding aff 12 B:pund Smør. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1642 - 1/5 1643, datert 6. august 1643.
2/8 1645 Lensregnskap Verne kloster 1644-1645 Annammet 20 dr aff Jffuer Thordßen aff en fierde part J Aaßßeremb i Herremb Sogen aff 3 B:pund Smør i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1644 - 1/5 1645, datert 2. august 1645.