Børgen

Navnet

Børgen. Udt. bø`rjen. ― i Byrghene a Arnæsi DN. IX 193, 1399 Børinn NRJ. IV 145, 1528. Børrienn 1604.1/1. Byrgen 1617. Børgen 1657. 1723.

Hyppigt Navn. *Byrgvin, *Byrgin, sms. af borg "befæstet Høide" (Indl. S. 44) og vin (Indl. S. 85 ff.). Hvad Slags Borg der her sigtes til, er ikke let at forstaa; Gaarden ligger ikke høit. Skrives nu, som saa mange andre Gaarde af samme Navn (f. Ex. Aker GN. 36 og 40) almindelig Borgen. ― Om Aarnes se under "Gamle Bygdenavne".

Brukere

Iver Iversøn ( - 1637 - 1638 - )

Iver er nevnt som bruker av Børgen i Hole fra 1637 til 1638.

Hendelser

1999 Rygh, Buskeruds Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Buskeruds Amt", Bind 5, Børgen Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Buskeruds Amt", Bind 5, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Hole, side 5
4/7 1638 Fogderegnskap Verne kloster 1637-1638 Annammet 5 dr aff Jffuer Jffuerßen aff Borgen Ødegaard paa Ringeriget aff 1 Fæering Miell i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1637 - 1/5 1638, datert 4. juli 1638.