Oversikt over benyttede kilder

innledende tekst - kun utkast, ikke ajourført

Lensregnskaper

innledende tekst

Verne kloster len

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Bygningsskatt jonsok 1593 Rygge med Moss og Våler
Bygningsskatt jonsok 1594 Rygge med Moss og Våler
Lensregnskap 1602-03 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter.
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Bygningsskatt påske 1603 Rygge med Moss og Våler
Landskatt martini 1603. Rygge med Moss og Våler.
Jordeiende bønder, husmenn, tjenestedrenger og sager.
Leilendingsbønder (oppført kun med gårdsnavn uten brukernavn).
Lensregnskap 1603-04 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter.
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Bygningsskatt påske 1604 Rygge med Moss og Våler
Lensregnskap 1604-05 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter.
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1605-06 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1606-07 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1607-08 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1608-09 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1609-10 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1610-11 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1611-12 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Knektepenger 1612 Rygge med Moss. Våler
Lensregnskap 1612-13 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1613-14 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1615-16 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Krigsmunisjonspenger 1617 Rygge med Moss, Våler.
Bygningsskatt påske 1617 Rygge med Moss, Våler.
Bygningsskatt påske 1618 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt martini 1618. Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1618-19 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1619-20 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Rorstoll
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Sagskatt Moss
Utenlandske personer
Regnskap for sagavgift 1619 Rygge med Moss. Våler
Bygningsskatt 1620 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt martini 1620 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1620-21 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1621-22 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1622-23 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Landskatt martini 1623 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1623-24 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Bygningsskatt påske 1624 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt martini 1624 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1624-25 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Bygningsskatt påske 1625 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt martini 1625 Rygge med Moss, Våler.
Ødegårdsskatt jonsok 1625 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1625-26 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Landskatt pinse 1626 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt jul 1626 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1626-27 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Bygningsskatt mikkelsmesse 1626 og påske 1627 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt 1627 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1627-28 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Garnisonsskatt mikkelsmesse 1627 og påske 1628 Rygge med Moss, Våler.
Bygningsskatt mikkelsmesse 1627 og påske 1628 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt fastelavn 1628 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt påske og juli 1628 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1628-29 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Garnisonsskatt mikkelsmesse 1628 og påske 1629 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt jul 1628 og påske 1629 Rygge med Moss, Våler.
Bygningsskatt mikkelsmesse 1628 og påske 1629 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt 14 dager etter martini 1629 Rygge med Moss, Våler.
Kvegskatt 1628-1630 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1629-30 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Lensregnskap 1630-31 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Landskatt 14 dager etter martini 1630 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1631-32 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Landskatt martini 1631 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1632-33 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Bygningsskatt mikkelsmesse 1632 og påske 1633 Rygge med Moss. Våler
Landskatt martini 1632 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1633-34 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Landskatt martini 1633 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1634-35 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Bygningsskatt 1634 Rygge med Moss. Våler
Landskatt martini 1634 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1635-36 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Landskatt martini 1635 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1636-37 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Båtsmannsskatt 1636 Rygge med Moss, Våler.
Bygningsskatt påske 1636 Rygge med Moss. Våler
Landskatt martini 1636 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1637-38 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Båtsmannsskatt 1637 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt martini 1637 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt jul 1637 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1638-39 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Båtmannsskatt 1638 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt jonsok 1638 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt mikkelsmesse 1638 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1639-40 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Landskatt påske 1639 Rygge med Moss, Våler.
Bygningsskatt 1639 Rygge med Moss. Våler
Båtmannsskatt 1639 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1640-41 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Båtmannsskatt 1640 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt mikkelsmesse 1640 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt martini 1640 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1641-42 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Landskatt fastelavn 1641 Rygge med Moss, Våler.
Båtmannsskatt 1641 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt mikkelsmesse 1641 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt jul 1641 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1642-43 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Landskatt fastelavn 1642 Rygge med Moss, Våler.
Båtmannsskatt 1642 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt jonsok 1642 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt martini 1642 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1643-44 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Båtmannsskatt 1643 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt jonsok 1643 Rygge med Moss, Våler.
Landskatt martini 1643 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1644-45 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Landskatt påske 1644 Rygge med Moss, Våler.
Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1644 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1645-46 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 Rygge med Moss, Våler.
Rosstjeneste 1645 Rygge med Moss, Våler.
Koppskatt olsok 1645 Rygge med Moss, Våler.
Rosstjeneste 1645-1646 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1646-47 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Kontribusjonsskatt jul 1646 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1647-48 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1647 Rygge med Moss, Våler.
Rosstjeneste 1647 Rygge med Moss, Våler.
Odelsskatt 1647 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1648-49 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1648 Rygge med Moss, Våler.
Odelsskatt 1648 Rygge med Moss, Våler.
Lensregnskap 1649-50 Første og tredje års tage
Sakefall
Andre inntekter
Utgifter
Strays fra utenfor Mosse-området
Utenlandske personer
Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1649 Rygge med Moss, Våler.
Odelsskatt 1649 Rygge med Moss, Våler.
Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1650 Rygge med Moss, Våler.
Odelsskatt 1650 Rygge med Moss, Våler.
Skatt til Båhus festning 1650 Rygge med Moss. Våler
Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1655 Rygge med Moss. Våler
Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1656 Rygge med Moss. Våler
Odelsskatt 1656 Rygge med Moss. Våler
Kontribusjonsskatt 1660 Rygge med Moss. Våler
Odelsskatt 1662 Rygge med Moss. Våler

Moss fogderi

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Bygningsskatt Jonsok 1593 Råde og Svinndal.
Bygningsskatt Jonsok 1594 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1610-11 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Rorstoll fra Moss havn.
Skattetømmer fra Råde og Vestby.
Diverse inntekter og utgifter.
Fogderegnskap 1611-12 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Rorstoll fra Moss havn.
Skattetømmer fra Råde og Vestby.
Diverse inntekter og utgifter.
Tollregnskap 1611-12 Krogstad
Fogderegnskap 1612-13 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Rorstoll fra Moss havn.
Skattetømmer fra Råde og Vestby.
Diverse inntekter og utgifter.
Tollregnskap 1612-13 Krogstad
Fogderegnskap 1613-14 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Rorstoll fra Moss havn.
Skattetømmer fra Råde og Vestby.
Diverse inntekter og utgifter.
Tollregnskap 1613-14 Krogstad
Landskatt Mikkelsmesse 1614 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1614-15 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Rorstoll fra Moss havn.
Skattetømmer fra Råde og Vestby.
Diverse inntekter og utgifter.
Tollregnskap 1614-15 Krogstad
Fogderegnskap 1615-16 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Rorstoll fra Moss havn.
Skattetømmer fra Råde og Vestby.
Diverse inntekter og utgifter.
Fogderegnskap 1616-17 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Rorstoll fra Moss havn.
Skattetømmer fra Råde og Vestby.
Diverse inntekter og utgifter.
Jordebok 1616-17 Råde og Svinndal.
Krigsmunisjonspenger 1617 Råde og Svinndal.
Bygningsskatt påske 1617 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1617-18 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Rorstoll fra Moss havn.
Skattetømmer fra Råde og Vestby.
Diverse inntekter og utgifter.
Bygningsskatt påske 1618 Råde og Svinndal.
Landskatt martini 1618 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1618-19 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Lastetoll fra Moss havn.
Skattetømmer fra Råde og Vestby.
Diverse inntekter og utgifter.
Fogderegnskap 1619-20 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Lastetoll fra Moss havn.
Skattetømmer fra Råde og Vestby.
Diverse inntekter og utgifter.
Bygningsskatt påske 1619 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1620-21 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Lastetoll fra Moss havn.
Diverse inntekter og utgifter.
Landskatt martini 1620 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1621-22 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Lastetoll fra Moss havn.
Diverse inntekter og utgifter.
Landskatt martini 1620 Råde og Svinndal.
Skatt av ødegådsmenn, m.m. martini 1621 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1622-23 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Lastetoll fra Moss havn.
Diverse inntekter og utgifter.
Landskatt martini 1622 Råde og Svinndal.
Bygningsskatt påske 1622 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1623-24 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Regnskap for kongens sager 1623-24 Moss.
Tollregnskap 1623-24 Moss havn.
Landskatt martini 1623 Råde og Svinndal.
Bygningsskatt påske 1623 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1624-25 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Regnskap for kongens sager 1624-25 Moss.
Tollregnskap 1624-25 Moss havn.
Landskatt martini 1624 Råde og Svinndal.
Bygningsskatt påske 1624 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1625-26 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Regnskap for kongens sager 1625-26 Moss.
Tollregnskap 1625-26 Moss havn.
Skatt av ødegådsmenn, m.m. jonsok 1625 Råde og Svinndal.
Landskatt martini 1625 Råde og Svinndal.
Bygningsskatt påske 1625 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1626-27 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Regnskap for kongens sager 1626-27 Moss.
Tollregnskap 1626-27 Moss havn.
Landskatt pinse 1626 Råde og Svinndal.
Landskatt jul 1626 Råde og Svinndal.
Bygningsskatt mikkelsmesse og påske 1626-27 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1627-28 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Regnskap for kongens sager 1627-28 Moss.
Tollregnskap 1627-28 Moss havn.
Landskatt fire terminer 1627 Råde og Svinndal.
Landskatt fastelavn 1628 Råde og Svinndal.
Bygningsskatt mikkelsmesse og påske 1627-28 Råde og Svinndal.
Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske 1627-28 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1628-29 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Regnskap for kongens sager 1628-29 Moss.
Tollregnskap 1628-29 Moss havn.
Landskatt påske og 1/7 1628 Råde og Svinndal.
Bygningsskatt mikkelsmesse og påske 1628-29 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1629-30 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Regnskap for kongens sager 1629-30 Moss.
Tollregnskap 1629-30 Moss havn.
Landskatt 14 dager etter martini 1629 Råde og Svinndal.
Bygningsskatt mikkelsmesse og påske 1629-30 Råde og Svinndal.
Garnisonsskatt 1/5 1629 - 1/5 1630 Råde og Svinndal.
Offisersskatt (feskatt) 1629 Råde og Svinndal.
Offisersskatt (femtepenger) 1629 Råde og Svinndal.
Landskatt 14 dager etter martini 1630 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1630-31 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Landskatt martini 1631 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1631-32 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Landskatt martini 1632 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1632-33 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Landskatt martini 1633 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1633-34 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Landskatt martini 1634 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1634-35 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Landskatt martini 1635 Råde og Svinndal.
Båtsmannsskatt 1635-1636 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1635-36 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Landskatt martini 1636 Råde og Svinndal.
Båtsmannsskatt 1636-1637 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1636-37 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Landskatt martini 1637 Råde og Svinndal.
Unionsskatt jul 1637 Råde og Svinndal.
Båtsmannsskatt 1637-1638 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1637-38 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Unionsskatt jonsok 1638 Råde og Svinndal.
Unionsskatt mikkelsmesse 1638 Råde og Svinndal.
Båtsmannsskatt 1638-1639 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1638-39 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Frivillig kontribusjon 1639 Råde og Svinndal.
Unionsskatt påske 1639 Råde og Svinndal.
Unionsskatt mikkelsmesse 1639 Råde og Svinndal.
Unionsskatt jul 1639 Råde og Svinndal.
Båtsmannsskatt 1639-1640 Råde og Svinndal.
Fogderegnskap 1639-40 Bygsel og holding Råde og Svinndal, samt strøgods.
Diverse inntekter og utgifter.
Unionsskatt mikkelsmesse 1640 Råde og Svinndal.
Unionsskatt martini 1640 Råde og Svinndal.

Follo fogderi

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Bygningsskatt jonsok 1593 Vestby med Såner og Garder.
Bygningsskatt jonsok 1594 Vestby med Såner og Garder.
Bygningsskatt påske 1600 Vestby med Såner og Garder.
Fogderegnskap 1608-09 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall
Lastetoll fra Son og Hvidsten.
Fogderegnskap 1610-11 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall
Lastetoll fra Son og Hvidsten.
Landskatt mikkelsmesse 1611 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1611-12 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall
Lastetoll fra Son og Hvidsten.
Landskatt mikkelsmesse 1612 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1612-13 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall
Lastetoll fra Son og Hvidsten.
Landskatt mikkelsmesse 1613 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1613-14 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall
Lastetoll fra Son og Hvidsten.
Landskatt mikkelsmesse 1614 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1614-15 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Tollregnskap 1614-15 Lastetoll fra Son, Hvidsten, Drøbakk m.fl.
Tollregnskap 1615-16 Lastetoll fra Son, Hvidsten, Drøbakk m.fl.
Tollregnskap 1616-17 Lastetoll fra Son, Hvidsten, Drøbakk m.fl.
Jordebok 1616-17 Vestby med Såner og Garder.
Krigsmunisjonspenger 1617 Vestby med Såner og Garder.
Bygningsskatt påske 1617 Vestby med Såner og Garder.
Fogderegnskap 1617-18 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Tollregnskap 1617-18 Lastetoll fra Son, Hvidsten, Drøbakk m.fl.
Bygningsskatt påske 1618 Vestby med Såner og Garder.
Landskatt martini 1618 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1618-19 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Tollregnskap 1618-19 Lastetoll fra Son, Hvidsten, Drøbakk m.fl.
Bygningsskatt påske 1619 Vestby med Såner og Garder.
Galeiskatt 1619 Vestby med Såner og Garder.
Fogderegnskap 1619-20 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Tollregnskap 1619-20 Lastetoll fra Son, Hvidsten, Drøbakk m.fl.
Bygningsskatt påske 1620 Vestby med Såner og Garder.
Landskatt martini 1620 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1620-21 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Skatt av ødegådsmenn, m.m. martini 1621 Vestby med Såner og Garder.
Fogderegnskap 1621-22 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt martini 1622 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1622-23 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt martini 1623 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1623-24 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt martini 1624 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1624-25 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt martini 1625 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1625-26 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt pinse 1626 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Landskatt jul 1626 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1626-27 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt 1627 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1627-28 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt fastelavn 1628 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Landskatt påske og juli 1628 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1628-29 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt jul 1628 og påske 1629 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Offisersskatt (femtepenger) 1629 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Offisersskatt (feskatt) 1629 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Landskatt martini 1629 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1629-30 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt martini 1630 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1630-31 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt martini 1631 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1631-32 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt martini 1632 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1632-33 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt martini 1633 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1633-34 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt martini 1634 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1634-35 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Landskatt martini 1635 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1635-36 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Båtsmannsskatt 1636 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Landskatt martini 1636 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1636-37 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Båtsmannsskatt 1637 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Landskatt martini 1637 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Unionsskatt jul 1637 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1637-38 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Båtsmannsskatt 1638 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Unionsskatt jonsok 1638 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Unionsskatt mikkelsmesse 1638 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1638-39 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Båtsmannsskatt 1639 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Frivillig kontribusjon 1639 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Unionsskatt påske 1639 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Unionsskatt mikkelsmesse 1639 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Unionsskatt jul 1639 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Fogderegnskap 1639-40 Bygsel og holding Vestby med Såner og Garder, samt strøgods.
Sakefall.
Båtsmannsskatt 1640 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Unionsskatt mikkelsmesse 1640 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.
Unionsskatt martini 1640 Vestby med Såner og Garder.
Jordeiende bønder i andre bygder.

Maria kirke prostis len

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Krigsmunisjonspenger 1617 Hobøl
Bygningsskatt påske 1617 Hobøl
Bygningsskatt påske 1618 Hobøl
Landskatt martini 1618 Hobøl
Bygningsskatt påske 1619 Hobøl
Galeiskatt påske 1619 Hobøl
Bygningsskatt påske 1620 Hobøl
Landskatt martini 1620 Hobøl
Skatt av ødegådsmenn, m.m. martini 1621 Hobøl.
Landskatt martini 1623 Hobøl
Landskatt martini 1624 Hobøl
Landskatt martini 1625 Hobøl
Landskatt pinse 1626 Hobøl
Landskatt jul 1626 Hobøl
Landskatt fire terminer 1627 Hobøl
Landskatt fastelavn 1628 Hobøl
Landskatt påske og 1/7 1628 Hobøl
Landskatt jul 1628 og påske 1629 Hobøl
Offisersskatt 1628-1629 Hobøl
Landskatt 14 dager etter martini 1629 Hobøl
Offisersskatt 1629-1630 Hobøl
Landskatt 14 dager etter martini 1630 Hobøl
Landskatt martini 1631 Hobøl
Landskatt martini 1632 Hobøl
Landskatt martini 1633 Hobøl
Landskatt martini 1634 Hobøl
Landskatt martini 1635 Hobøl
Båtsmannsskatt 1636 Hobøl
Landskatt martini 1636 Hobøl
Båtsmannsskatt 1637 Hobøl
Landskatt martini 1637 Hobøl
Unionsskatt jul 1637 Hobøl
Båtsmannsskatt 1638 Hobøl
Landskatt jonsok 1638 Hobøl
Landskatt mikkelsmesse 1638 Hobøl
Båtsmannsskatt 1639 Hobøl
Landskatt påske 1639 Hobøl
Landskatt jonsok 1639 Hobøl
Båtsmannsskatt 1640 Hobøl
Landskatt mikkelsmesse 1640 Hobøl
Landskatt martini 1640 Hobøl

Stiftsamtstueregnskaper

innledende tekst

Landkommisariatet

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Leilendingsskatt Marsalisgods Rygge 1661 Rygge med Moss Våler
Leilendingsskatt Moss 1661 Råde og Svinndal
Leilendingsskatt Marsalisgods Verne Kloster 1662 Rygge med Moss Våler
Leilendingsskatt Moss 1662 Råde og Svinndal
Leilendingsskatt Verne Kloster 1663 Rygge med Moss og Våler
Odelsskatt 1663 Rygge med Moss. Våler
Leilendingsskatt Moss 1663 Råde og Svinndal
Leilendingsskatt Verne Kloster 1664 Rygge med Moss og Våler
Leilendingsskatt Moss 1664 Råde og Svinndal
Leilendingsskatt Verne Kloster 1665 Rygge med Moss og Våler
Leilendingsskatt Moss 1665 Råde og Svinndal
Fogderegnskap Moss 1661 Råde og Svinndal
Fogderegnskap Moss 1662 Råde og Svinndal
Fogderegnskap Moss og Verne Kloster 1663 Rygge med Moss, Våler, Råde og Svinndal
Fogderegnskap Moss og Verne Kloster 1664 Rygge med Moss, Våler, Råde og Svinndal
Fogderegnskap Moss og Verne Kloster 1665 Rygge med Moss, Våler, Råde og Svinndal
Jordebok Moss 1661 Råde og Svinndal
Jordebok Moss 1662 Råde og Svinndal
Jordebok Moss og Verne Kloster 1663 Rygge med Moss, Våler, Råde og Svinndal
Jordebok Moss og Verne Kloster 1664 Rygge med Moss, Våler, Råde og Svinndal
Jordebok Marsalisgods 1664 Rygge med Moss, Våler, Råde og Svinndal
Jordebok Marsalisgods 1665 Rygge med Moss, Våler, Råde og Svinndal
Krigsjordebok Moss og Verne Kloster 1664 Rygge med Moss, Våler, Råde og Svinndal
Tiendemanntall Moss 1661 Råde og Svinndal
Tiendemanntall Moss 1662 Råde og Svinndal
Tiendemanntall Moss og Verne Kloster 1663 Rygge med Moss, Våler, Råde og Svinndal
Tiendemanntall Moss og Verne Kloster 1665 Rygge med Moss, Våler, Råde og Svinndal
Odelsskatt Moss 1661 Råde og Svinndal
Odelsskatt Moss 1662 Råde og Svinndal
Odelsskatt Verne Kloster 1663 Rygge med Moss og Våler
Odelsskatt Moss 1663 Råde og Svinndal
Odelsskatt Verne Kloster 1664 Rygge med Moss og Våler
Odelsskatt Moss 1664 Råde og Svinndal
Odelsskatt Verne Kloster 1665 Rygge med Moss og Våler
Odelsskatt Moss 1665 Råde og Svinndal
Skyssferdskatt Verne Kloster 1663 Rygge med Moss og Våler
Skyssferdskatt Moss 1663 Råde og Svinndal
Skyssferdskatt Verne Kloster 1664 Rygge med Moss og Våler
Skyssferdskatt Moss 1664 Råde og Svinndal
Skyssferdskatt Verne Kloster 1665 Rygge med Moss og Våler
Skyssferdskatt Moss 1665 Råde og Svinndal
Rytterskatt Verne Kloster 1663 Rygge med Moss og Våler
Rytterskatt Moss 1663 Råde og Svinndal
Rytterskatt Verne Kloster 1664 Rygge med Moss og Våler
Rytterskatt Moss 1664 Råde og Svinndal
Rytterskatt Verne Kloster 1665 Rygge med Moss og Våler
Rytterskatt Moss 1665 Råde og Svinndal

Akershus stiftamt

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Svensker i Moss 1734 Borgere på Moss

Fogderegnskaper

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Moss og Verne Kloster fogderi 1678 - Leilendingsskatt Rygge med Moss, Råde, Våler, Svinndal, Hobøl og Vestby med Såner og Garder

Stattholderembetet

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Jordebøker for Akershus len 1624-25 Råde og Svinndal
Jordebøker for vikværske len 1624-26 Rygge med Moss, Våler og Hobøl
Odelsjordebøker for Akershus len 1624-26 Råde, Svinndal og Vestby med Såner og Garder
Odelsjordebøker for vikværske len 1624-26 Rygge med Moss, Våler og Hobøl
Odelsjordebøker for Rakkestad og Mossedal 1639 Hobøl
Odelsjordebøker for Akershus len 1641-42 Rygge med Moss, Råde, Våler, Svinndal og Vestby med Såner og Garder
Odelsjordebøker for Akershus len 1642 Rygge med Moss, Råde, Våler, Svinndal, Hobøl og Vestby med Såner og Garder
Kirke- og prestebolsgods for Akershus len 1654 - Øvre Borgesyssel prosti Hobøl og Vestby med Såner og Garder
Kirke- og prestebolsgods for Akershus len 1654 - Nedre Borgesyssel prosti Rygge med Moss, Råde, Våler og Svinndal
Jordebøker for Hannibal Sehested 1651-58 Rygge med Moss Råde, Våler, Svinndal, Hobøl og Vestby med Såner og Garder
Jordebøker for Verne Kloster len 1651-58 Rygge med Moss, Råde, Våler, Svinndal, Hobøl og Vestby med Såner og Garder
Manntall over Moss 1720 Borgere bosatt i Moss
Borgerskapet på Moss 1722 Borgere bosatt i Moss
Københavns brannstyr 1729 Borgere på Moss

Byregnskaper

innledende tekst

Fredrikstad

innledende tekst

Smørskatt 1669 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Prinsessestyr 1670 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Ordinær skatt og byskatt 1670 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Ordinær skatt og byskatt 1671 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Kobberskatten 1674 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Familielandehjelp 1675 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Familielandehjelp 1676 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Familielandehjelp 1677 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Krigsstyr 1678 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Familielandehjelp 1678 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Innkvartering på Moss 1678 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Familielandehjelp 1679 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Prinsessestyr, skatt og byskatt 1680 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Restansemerknader 1681 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Kopp- og kvegskatt 1683 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Krigshjelp 1683 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Kopp- og kvegskatt 1686 Borgere bosatt i Moss og Krogstad Borgere bosatt i Fredrikstad og Gamlebyen (Sarpsborg) Borgere i Fredrikstad og Sarpsborg er ikke bestemt ennå om de faktisk vil bli tatt med.
Krigsstyr på Moss 1717 Borgere bosatt i Moss
Rytterskatt på Moss 1717 Borgere bosatt i Moss
Krigsstyr på Moss 1718 Borgere bosatt i Moss
Krigsstyr på Moss 1719 Borgere bosatt i Moss
Transportskatt på Moss 1719 Borgere bosatt i Moss
Krigsstyr på Moss 1720 Borgere bosatt i Moss

Moss

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar

Skiftemateriale

innledende tekst

Fredrikstad byfogd

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Skifteprotokoll Enkelte skifter for borgere på Moss er gjennomgått for tiden 1670 til 1720 Gjenstår en komplett gjennomgang for perioden 1600 til 1801

Moss byfogd

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar

Moss sorenskriveri

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar

Rettergangsmateriale

innledende tekst

Fredrikstad byfogd

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar

Moss byfogd

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar

Moss sorenskriveri

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar

Tinglysningsmateriale

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Panteregistre for Moss Gnr 1 i Moss.
Gnr 2 i Moss.
Gnr 3 i Moss.
Gnr 4 i Moss.
Omfatter panteregistre med eiendommer i Moss, Rygge og Jeløy.

Kirkebøker

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Kirkebøker for Moss Dåp (en god del), Trolovelse (en god del), Vielse (en god del), Begravelse (en god del) Dåp, Konfirmasjon, Trolovelse, Vielse, Begravelse Gjelder for tiden 1725 til 1752
Kirkebøker for Moss Dåp (en god del), Trolovelse (en god del), Vielse (en god del), Begravelse (en god del) Dåp, Konfirmasjon, Trolovelse, Vielse, Begravelse, Pub Aps Gjelder for tiden 1753 til 1779
Kirkebøker for Moss Dåp (en god del), Trolovelse (en god del), Vielse (en god del), Begravelse (en god del) Dåp, Konfirmasjon, Trolovelse, Vielse, Begravelse Gjelder for tiden 1779 til 1784
Kirkebøker for Moss Dåp (store deler), Trolovelse (en god del), Vielse (en god del), Begravelse (en god del) Dåp, Konfirmasjon, Begravelse Gjelder for tiden 1784 til 1801
Kirkebøker for Rygge Rygge Gjelder for tiden 1725 til 1801.
For tiden 1725-95 er det basert på transkripsjoner gjort av Rygge historielag og denne foreningens medlemmer.
Kirkebøker for Råde Råde Gjelder for tiden 1726 til 1801.
Basert på transkripsjoner gjort av Råde historielag og denne foreningens medlemmer.
Kirkebøker for Våler Våler med Svinndal Gjelder for tiden 1715 og 1718 til 1801.
Kirkebøker for Hobøl Hobøl Gjelder for tiden 1733 til 1801.
Basert på transkripsjoner gjort av Hogne Holst.
Kirkebøker for Vestby Vestby med Såner og Garder Gjelder for tiden 1686 til 1690 og 1714 til 1801.

Folketellinger og manntall

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Folketelling 1801 Moss Alle syv listene

Matrikler

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar

Realistisk ordnet avdeling

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Manntallet 1664-66
Manntallet 1701
Matrikkelforarbeidet 1723

Andre primærkilder

innledende tekst

Overhoffretten

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Bind 1
Bind 2
Bind 3

Diplomatarium Norvegicum

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Bind I
Bind XXIII

Regesta Norvegica

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Bind 1
Bind 9

Diplomsamlingen

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Bind 1
Bind 9
Følkersam 7(I), 7(II), 7(III), 8(I), 8(II) og 8(III) Dilling, Evje, Kambo, Revhaug, Tronvik, Sager på Moss, Kiste i Botne, Gunnestad i Våle, Gårder på Ørlandet, Andre spredte diplomer I stedet for å holde meg til oppdelingen som Arkivverket har gjort med 6 samlinger, har jeg samlet diplomene rundt hvilken gård de omtaler. Gårder hvor det bare er noen få diplomer, har blitt samlet i en "sekkepost" som andre spredte diplomer. I utgangspunktet er alle diplomene på sett og vis knyttet til Evje gård som var major Frantz Wilhelm von Følkersam og konen Else Eriksdatter Kaas' sitt bosted på begge sider av århundreskiftet 1700.

Bygdebøker

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Rygge bygdebok Alle gårder for tiden frem til ca 1723. Alle gårder for tiden fra ca 1723 til ca 1801. Ikke alle gårdene har alle barn og ektefeller tatt med.
Råde bygdebok Alle gårder for tiden frem til ca 1723. Alle gårder for tiden fra ca 1723 til ca 1801.
Våler bygdebok, bind 1-5 Svinndal, bind 1 og 2 og Våler, bind 1, 2 og 3 for tiden frem til ca 1723. Alle gårder for tiden fra ca 1723 til ca 1801.
Vestby bygdebok, bind 1-2 Alle gårdene i Vestby sogn frem til ca 1723, dvs bind 1. Alle gårder i Garder og Såner for tiden frem til ca 1723, fra bind 2. Alle gårder for tiden fra ca 1723 til ca 1801.

Slektsbøker

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Jansen, Ebba: "Slekten Gude i Norge" Alle personer fra 1600- og 1700-tallet, samt enkelte fra 1800-tallet.
Iuell, Ragnar: "Slægten Chrystie i Norge" Alle personer fra 1600- og 1700-tallet, samt enkelte fra 1800-tallet.
Juell, F. O.: "Den Thaulowske Families Slægtregister i de sidste 200 Aar: med 2 Anhang" Alle personer fra 1600- og 1700-tallet, samt enkelte fra 1800-tallet.
Sundt, Mikael: "Stamtavle over familien Gerner" Alle personer fra 1600- og 1700-tallet, samt enkelte fra 1800-tallet.
Moestue, Sven: "Slekten Moestue" Noen ytterst få personer fra 1600- og 1700-tallet, samt enkelte fra 1800-tallet. De fleste personer fra 1600- og 1700-tallet, samt enkelte fra 1800-tallet.
Moestue, Sven: "Familier på gamle Moss" Alle personer fra 1600- og 1700-tallet, samt enkelte fra 1800-tallet unntatt tillegg. Tillegg.

Genealogiske og historiske tidsskrifter

innledende tekst

Kilde Gjennomgått Gjenstår Kommentar
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Christiansen, Per Reidar Bjørnerud: "Ætten fra Liltvet i Hurum og dens forgreininger i bygdene rundt Oslofjorden"; Bind XXXVII Hefte 1 (1999) Stort sett lagt inn. Mangler noen kildehenvisninger da teksten for noen er lagt rett inn på personen.
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Langekiehl, Atle Steinar: "Setegården Nøkleby i Glemmen og dens eiere i eldre tid"; Bind XLIV Hefte 1-2 (2014) Påbegynt å legge inn. Det meste fortsatt igjen.