Ambjørnrud

Navnet

Ambjørurud. Udt. a`nnbjønnrú eller a`mmbjønnrú. ― Anbionnarud DN. V 72, 1329 Andbiornarrud RB. 123. Anbionnærudh DN. XII 210 c. 1465. Andbiønerudt St. 11 b. Anbiørnrudt 1578. Andbiørnrudt 1593. 1600.1/1. Anbiørnsrud 1700. Ambiørnrud 1723.

Arnbjarnarruð, af Mandsnavnet Arnbjǫrn, fremdeles meget brugt i Formerne Anbjønn og Ambjønn (i den sidste er n forandret til m ved Indflydelse af det følgende b, ligesom ialfald tildels nu i Udtalen af Gaardnavnet).

Brukere

Ole [på] Ambjørnrud ( - 1611 - 1618 - )

Ole er nevnt som bruker av Ambjørnrud i Kråkstad fra 1611 til 1618.

Rasmus [på] Ambjørnrud ( - 1618 - 1619 - )

Rasmus er nevnt som bruker av Ambjørnrud i Kråkstad fra 1618 til 1619.

Erik Aslaksøn ( - 1639 - 1665 - )

Erik er nevnt som bruker av Ambjørnrud i Kråkstad fra 1639 til 1665.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Ambjørnrud Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 100
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Ambjørnrud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 33
1611 Landskatt 1611 Oluff Anndbiørnrud i Krogstad sogenn er 1611 oppført med 7 ½ lispd Miell i Anndbiørnrud, 1 fix Miell i Thoe i Weßßbye sogenn, 7 lispd Miell i Thoe Ibidem, 2 ½ lispd Saltt i Glemen Ibidem og 8 lispd Miell i Greagir i Hobillsogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Olluff Andbiørnrudt i Krogstadt sogenn er 1612 oppført med 7 ½ Lispdt Miell i Andbiørnrudt, 1 fix Miell i Thoe i Wesbye sogenn, 7 lispd Miell i Thoe Jbidem, 2 ½ lispd Saltt i Glemen Jbidem og 8 lispd Miell i Greagir i Hobbilsogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Olluff Andbiørnrud i Krogstadt sogen er 1613 oppført med 7 ½ lispundtt Miell i Andbiørnrud, 1 fix Miell i Thoe i Wesbye sogenn, 7 Lispund Miell i Thoe Jbid, 2 ½ Lispund Saltt i Glemen Jbid og 8 Lispund Miell i Greager i Hobbil sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
25/2 1615 Landskatt 1614 Olluff Anndbiørnrud i Krogstad sogenn er 1614 oppført med 8 Lispund Miell i Anndbiørnrud, 1 fixr Miell i Thoe i Wesbyesogenn, 7 Lispund Miell i Thoe Jbidem, 2 ½ lispund Salt i Glemen Jbidem og 8 lispd Miell i Greager i Hobbellsogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
10/12 1618 Landskatt 1618 Oluff Andbiørnrud i Krogstad sogenn er 1618 oppført med 13 lispund Miell i Andbiørnrud, 1 fixr Miell i Thoe i Wesbye Sogenn, 7 ½ lispund Miell i Thoe ibid, 3 lispund Saltt i Glemen ibid, 4 Lispd Miell i Greager i Hobill sogenn, 6 ½ lispd Miell i Moßßing i Askimb sogen og 2 lispund Miell i Westerbye i Hobill sogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.
1620 Landskatt 1620 Olluff Anbiørnrudt i Krogstadt Sogenn er 1620 oppført med 12 ½ lispund Miell i Anbiørnrudt, 1 fixr Miell i Thoe i Wesbyesogenn, 7 ½ lispund Miell i Thoe Jbitem, 3 lispund Sallt i Glemmenn Jbitem, 4 lispund Miell i Greagger i Hobbelsogenn, 6 ½ lispund Miell i Moßßing i Aschimbsogenn og 2 lispund Miell i Westerbye i Hobbelsogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.
2/11 1623 Landskatt 1622 Olluff Anbiørnrud i Krogstadt Prestegield er 1622 oppført med 13 lispund Miel i Anbiørnrud, 1 fxr Miell i Thoe i Wesbyesogen, 7 ½ lispund Miel i Thoe ibid, 3 lispund Salt i Glemmen ibid, 3 lispund Sallt i Greagger i Hobbelsogen, 6 ½ lispund Miel i Meßßing i Askimbsogen og 2 lispund Miel i Westerbye i Hobbelsogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
22/6 1619 Fogderegnskap Follo 1618-19 Anamit 6 ½ dr 1 & aff Rasmus Andbiørnrudt for itt kniffsting hand stack Knud i Suiserhuus. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 22. juni 1619.
29/6 1624 Landskatt 1623 Olluff Andbiøernrud i Krogstad er 1623 oppført med 13 lispd meell i Andbiøernrud, 1 fring meell i Thoe, 7 ½ lispd Meell Noch i Thoe, 3 lispd sallt i Glemme, 4 lispd meell i GreAgger, 6 ½ Lispd meell i Moßßing og 2 lispd meell i Weßßebye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Olluff Andbiørennrøed i Krogstad Prestegield er 1624 oppført med 13 lispd i Andbiørennrøed, 1 fering i Thoe, Noch 7 ½ lispd i Thoe, 3 lispd sallt i Glemme, 4 lispd mell i Greagger, 6 ½ lispd i Mosing og 2 lispd i Westbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Olluff Annbiørnnrud i Krogstad Prestegield er 1625 oppført med 13 lißpd meell i Annbiørnnrud, 1 fng meell i Thoe, Noch 7 ½ lißpd meell i Thoe, 3 lißpd sallt i Glemme, 4 lißpd meell i GreAgger, 6 ½ lißpd Meell i Moesinng og 3 lißpund meell i Weßbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
1/5 1640 Fogderegnskap Follo 1639-1640 Anamit 6 ½ dr 1 ort aff Erich Anundbiørud i Krogstad Soggen for slagsmall med Pedder Syellemand et kniffsting. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1639 - 1/5 1640, datert 1. mai 1640.