Frogner

Navnet

Frogner nordre. Udt. frå`ngnær. ― i Fraunum DN. V 187, 1361 i Fraunu, Fraun (nordre, søndre) RB. 118. Froner 1557. Fronner St. 6 b. Froner, Fronner 1578. Fronir 1593. Fronner 1600. 1/1, 1/1. 1616. Frogner (2 Gaarde) 1723.

Fraunar, Flt. af fraun f., et meget gammelt Ord, der er brugt usms. i adskillige Gaardnavne, i Regelen i Flertalsform, næsten udelukkende paa Østlandet (fra andre Landsdele er kun at anføre det sms. Fraundalr, nu Frondal, i Aurland, hvis dette hører hid). Ordet har endnu ikke fundet nogen sikker Forklaring. Prof. Bugge har meddelt mig den Formodning, at det kunde være afledet af det vistnok gamle Ord Fraud m., som i den nordlige Del af Landet bruges i Betydning: Gjødsel. Fra Meningens Side kunde dette nok passe i Gaardnavne ("gjødet, frugtbar Jord"). Oftest er i disse Navne aun nu gaaet over til ogn, en ogsaa ellers hyppigt forekommende Overgang (f. Ex. Trænavnet Rogn, opr. raun). ― Søndre Frogner er GN. 7.

Brukere

Ole [på] Frogner ( - 1611 - 1640 - )

Ole er nevnt som bruker av Frogner i Kråkstad fra 1611 til 1640.

Erik [på] Frogner ( - 1635 - 1640 - )

Erik er nevnt som bruker av Frogner i Kråkstad fra 1635 til 1640.

Halle [på] Frogner ( - 1637 - 1638 - )

Halle er nevnt som bruker av Frogner i Kråkstad fra 1637 til 1638.

Tore [på] Frogner ( - 1637 - 1638 - )

Tore er nevnt som bruker av Frogner i Kråkstad fra 1637 til 1638.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Frogner Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 9
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Frogner Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 28
1611 Landskatt 1611 Oluff Fronir i Krogstad sogenn er 1611 oppført med 1 pd 9 lispd 1 Rem Miel i Fronir og 3 lispd Miell i Biørnestad i Askimbsogn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Oluff Fronnir i Krogstad sogenn er 1612 oppført med 1 pd 9 lispd 1 Rem Miell i Fronnir og 3 Lispdt Miell i Biørnestadt i Askimbsogn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Oluff Fronnir i Krogstad sogenn er 1613 oppført med 1 pdtt 9 lispd 1 Rem Miell i Fronnir og 3 Lispund Miell i Biørnestadtt i Aschimb S:. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
25/2 1615 Landskatt 1614 Olluff Fronnir i Krogstad sogenn er 1614 oppført med 1 pd 9 lispd 1 Rem Miel i Fronnir og 3 lispd Miell i Biørnestad i Aschimbsogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
10/12 1618 Landskatt 1618 Oluff Fronnir i Krogstad sogenn er 1618 oppført med 1 pund 12 ½ lispd Miel i Fronnir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.
1620 Landskatt 1620 Olluff [Fronnir] i Krogstad Prestegield er 1620 oppført med 1 pd 12 ½ lispund Miell i Frnonir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.
2/11 1623 Landskatt 1622 Oluff Fronnir i Krogstad sogenn er 1622 oppført med 1 pund 12 ½ lispund Miel i Fronnir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
29/6 1624 Landskatt 1623 Olluff Froener i Krogstad er 1623 oppført med 1 ½ pund ½ fring meell i Froener. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Olluff Fronner i Krogstad Prestegield er 1624 oppført med 1 ½ pd ½ fering i Fronner og 1 fering i Gullenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Olluff Fronner i Krogstad Prestegield er 1625 oppført med 1 ½ pund ½ fng i Fronner og 1 fng i Gubeenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Olluff Froenner i Krogstad Prestegield er 1626 oppført med 1 ½ pund ½ fng i Froenner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Oluff Froenne i Krogstadt Prestegielld er 1627 oppført med 1 ½ Pund 1 feringh i Froenne og 1 feringh i Gubenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Oluff Frogner i Kragstad Prestegielld er 1628 oppført med 1 ½ pund 1 fering tunge i Frogner og 1 fering tunge i Gubem. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Olluff Fraangier i Krogstedt Gieldt er 1628 oppført med 1 ½ pd ½ fxr i Frogner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Olluff Frognner i Krogstad Prestegieldt er 1629 oppført med 1 ½ pd ½ fxring i Fronner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Oelluff Frougnner i Kroegstad Prestegieldt er 1629 oppført med 1 ½ Schippd 2 ½ Lispund Meel i Frougnner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Olluff Fronir i Krogstad Prestegield er 1629 oppført med 1 ½ pund 1 fxr miell i Fronir. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Olloff Fronir i Krogstad Prestegielld er 1630 oppført med 2 schipund 2 ½ lispd mel i Fronir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Olloff Fronner i Krogstadt Prestegield er 1631 oppført med 1 ½ Pund ½ fx mel i forne Fronner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Olluff Froegner i Krogstad Prestegieldtt er 1632 oppført med 1 ½ Pund 1 ½ fx Meell i bete Froebner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Olluff Froegner i Krogstad Prestegieldtt er 1633 oppført med 1 ½ pund 2 ½ Lispund meell i bete Froegner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Olluff Frogner i Krogstad Preste Gieldtt er 1634 oppført med 1 ½ pund 2 ½ Lißpd Mell i bete Frogner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Oluff Frogner i Krogstaed Prestegield er 1635 oppført med 1 ½ phd 1 fxr Miell i Frogner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Erich Frognner i Krogstaed Prestegield er 1635 oppført med 9 linsp 1 Remoll Saltt i Frognner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Oluff Frognner i Krogstaed Prestegield er 1636 oppført med 1 ½ phd ½ fxr Miell i Frognner. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Erich Frognner i Krogstaed Prestegield er 1636 oppført med 9 Linsp 1 Remoll Mell i Frognner. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
4/5 1636 Fogderegnskap Follo 1635-1636 Wii Effterschreffne Christopher Bøller, Olluff Wang, Elleff Sigtun, Olluff Frognehr, Thorre Haldstad Och Peder Heebech, ædsourne laurettismend Vdj Krogstad Prestegield, paa Follug, Ghøhr her med Witterligtt, Att Anno Christii 1634 dend 14. Octobris, hafuer vie epthermeltte Gaardens thilliggende, Grandgifueligenn Besigted Och forfahred, Epthersom ehn partt af Almuenn her Sammesteds veed derris Wnderdaugste Supplication Thill Seeniste Almindelige herredage, Som holdtis vdj Christiania, for Kong: May: Wahr Allernaadigste herris Velschichede høiguiße Raad och Commisarier hafuer Ahndraged, huorledis Michell Christensenn formaals Kong: May: fouged her paa Follug, schall hafue sig vnderstaaed, Och vden Nogenn Beføielige Rett, Sampt Sexs Vuillige Mends Taxering, denom ehn Vseduaanlige Leding paalagtt, Och Vdj hans Ofuerleuerede Jordboug, Thill hans eptermande, Dittlof Wrang, førige Kong: may: Fouged ibid: schall hafue Jndførdt, Som de iche Thillforne af derris Gaarder schall hafue Contribuerit. Ej heller Bemeltte gaarder, att wehre goede faare, forn: paalagde leding Att kunde Thaalle eller Vdgifue, dog hiid Jndtill hafuer Vehrede for Aarsagede samme Nye paalagde leding, Aarligen att Vdgifue, L. Paa huilchen derris supplication de Vnderdanigste Thill Resolution hafuer Ehrlangede, af Velbemeltte Commisarier Att de udi leilighed schulle remiteris och henstellis Thill Sexs mend, Och dend Souren schrifuer, Som epther lougenn Bemeltte Supplicerendis Gaarder Gaandgi fueligenn schulle Besiegte, och denum for Thilbørlige leding Taxere, ferdom iche Thillforne hafuer Vehrede Sexs mend paa Samme Jorder, da Eptherdie Ehrfahris, at samme paa Vrgerende leding, iche Befindis af Sexs mend att Vehre paalagtt, hafuer Vie epther Vorris Jdtzige fouged, Ehrlig Vel Acht och forstandig Carll Hans Pedersenn, hans Ahnordning, Vdj hans eigenn, Sampt Vorris Sourenn schrifuer Rasmus Michelsens Ofueruerelße, Welbemeltte commisariers Strengheds Och Velbiurdigheds Goede Commendation, Och paa Vorris Jdtzige Gunstige høie Øfrigheds fromheds Goede Behaug, af yderste fliid eptherkommed ut Sequitur. Krogstad Prestegield: Engh: Som Thomis paaboer, Vdj Michell Christensens Bestallings Thiid, schall Wehre paalagtt, Videre leding, end Seduaanligtt hafuer Wehred. Jtt halft pund Smøhr, Och formedelst gaardens Ringe VdRast, med schoug och March, Ehr Samme Gaards leding Blefuen for Ringed, Otte march Smøhr. Dernest hafuer Vie epther for: Kong: Mays: fouged Hans Pedersens Ahnmoedning, Epthermeltte Ødegaarder, Med des thilligende VdRast och Lunder, Grandgifueligenn Beseett, Och denum for leding Opsatt, Epthersom de iche Thillfornn Befindis for nogen leding att Vehre Taxerit, huorfaare de nu her epther Aarligenn schall contribuere Och leding Vsgifue Thill høigbemeltte Kong: May: Som Eptherfølger, L. Ødegaarder: Stumnehr: Som Gregers Paaboer, Ehr paalagtt herepther att Bøhr Vdgifue J Leding, Jtt halft Bismehrpund miell, threj march Smør, och ehn alb: Lybsch. Sennerud: Som Gunder ehr Boende, Ehr Opsatt Vdj Leding, att Vdgifue, Jtt halft Bismehrpund miell, thoe March Smøhr, Och ehn alb: Lybsch. Beltued: Som Oluf ehr Boesidende, Bøhr herepther att Vdgifue, Vdj leding af samme Ødegaard, Jtt halft Bismehrpund miell, thoe march Smøhr, Och ehn alb: Lybsch. Anno ut Supra, dend ib. Eiusdem, Vahre Vie Eptherschrefne Sexs mend, Nemlig Elef Sigtun, Oluf Frognehr, Rolf Holdt, Biøhrnn Jaher, Sørenn Bierche, Och Mogens Opsall, Laurettismend her Sammesteds, Epther lige forbemeltte Goede Mands Ahnordning och Thilladelse, paa Eptherschrefne Gaarder, Och denum Vdj forberørtte Maader, med fliide Besiegted, Sampt med Bemeltte Condition denum for ledings Taxerit Som Eptherfølgehr, Aspher: Som Hans ehr Boende, Ehr Jligemaade Blefuen forhøied, Wdj leding, Wiidere end thillfornn, half Anded linspund Miell, Och epther flitig Grandschning och Besechtelse, Befindis samme gaard, Gandsche Ringe med des thilligende Lunder, huorfaare samme gaards leding, ehr forRinged Jtt Linspund Miell. Aspher: Som Mogens och Elline paaboehr, Skall Af Michell Christensenn Vehre paasatt, Viidere end Seduaanligtt, J halft linspund miell, huilched Vie hafuer EhrAchtd for Billigtt att kunde clasere. Att Vie paa for: Gaarder Vehrede hafuer, Och denum epther Billighed for leding Raxerit, Epthersom forschrefuitt Staar, des thill Vindisbiurd Vndertrøchte Vorris Signetter, hoes forbemeltte Souren schrifuer Rasmus Michellsens forseigling. Actum Anno die et ut Supra RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1635 - 1/5 1636, datert 4. mai 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Olle Frogner i Krogstad Prestegield er 1636 oppført med 1 ½ phd ½ fx miel i Frogner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Erich Frognner i Krogstad Prestegield er 1636 oppført med 9 lispd 1 R: miel i Frognner. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Olle Frognner i Krogstad Prestegield er 1637 oppført med 1 ½ Schpd ½ fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Erick Frognner i Krogstad Prestegield er 1637 oppført med 9 lispd 1 Rem miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Olle Frognner i Krogstaed Prestegield er 1637 oppført med 1 ½ pd ½ fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Erich Frogner i Krogstaed Prestegield er 1637 oppført med 9 lispd 1 Remol miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
../11 1637 Båtsmannsskatt 1638 Olle Frognner i Krogstad Prestegield er 1638 oppført med 1 ½ pd ½ fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1637-1638, datert november 1637.
../11 1637 Båtsmannsskatt 1638 Erick Frogner i Krogstad Prestegield er 1638 oppført med 9 lispd 1 Roll miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1637-1638, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Olle Frognner i Krogstad Prestegield er 1637 oppført med 1 ½ pd ½ fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.
28/4 1638 Fogderegnskap Follo 1637-1638 Wj Effterschreffnne, Peder Moerd, Anders Fredstad, Hanß Aßper, Christopher Schoedbo, Laurdtz Grydeland, Och Tharild Biostad, Laugretesmend i Krogstad prestegield paa Follu boende, Giør Witterligt At Anno 1637 den J Junj ware uj til Affntte med woris bundelenßmand Raßmus Herestad her Sammestedtz boende, Att schulle Rigiestiere, och Wordiere, |: Simen Olßønn Tomptter, Som dreffte Och Jhiell Slaug Sin Grande Gunder Opßall :| hans effterlatte formaue, Som hand kunde vere Eigende och Radig, Daa haffuer uj først hanß baue huad deri fantieß, beßigtett och Wordierert, Som er først en gammelßenge dyene Saa goed Som 3 ort, tau gammell puder, och tau v-døgtig hønder 2 ½ ort, tau gammell Senchlede, for 1 ½ ort, tou Gammel lagen, for 1 ort, en Schiffdug for ½ dr, en gamell forkmugt Kiell for 1 ort, en hiern gryede for ½ dr, tau tømmerlencher for 1 ort, Siff m& hamptouff for 16 schielling, Ni marcher lien for 20 schielling, et lidet førschiend for 16 schielling, et pund Strygaarn for ½ dr, en gamell Øltønde 1 ort, tou Gammell kar, och tou Stand tønder for 1 ½ ort, Nie thret alerhener, och femb gamell faade for 16 schielling, tou Ølschaller for 10 schielling, tou Melche Saar och ehn melchebøtte for 6 schielling, en Sortt och en Rach Koue for en quie for 2 dr, tou voexßen Suien for 1 dr, et gamelt ploug hiern for ½ ort, och en gammell Vdleffuett hest ey bedre kand ehr atris, en for halff anden daller. Nogen tiid der effter, haffuer vj lignet och Grandgifuerligen Offuer Slaagenn, huis Grøede, Och Anuext, Som aff huis Sæd, Som till gardenn paa hanß anpartt ku(n)de were wierchett och Jndhøsteft, Och hues der paa kunde Afflies aff en gekunde, Huilche befentteß att werre, |: Eptter Som dette Aar haffr Weret meget v-grøßiunbt, :| Korn der det aff stroen haffuer weret Aff threscht, Otte tønder haffuer och en daa Sløchonn, huilche vj kunde tøndene høyre ey date en for, 3 ort, ehr 6 dr, en halff tønde Rough - 3 ort, en halff tønde Ertter 2 ½ ort, en tønde bledingß korn 1 ½ dr, Och tj Sommers les høe Selt for 10 dr, Huilche hanß boue uj paa fligterligstte haffuer Regiestierett och Wordierett, huilche uj Sidenn udj Pengieß werd, haffuer anslagenn, Och beløber Sig till Sammen 35 ½ dr 1 ½ ort 6 schielling. Her forudenn huiß bortt schyeldig Gield, hand Paa At schiellige steder, Som hand Sielffuer for Retten tillstaade och behiennd, at werre schyeldige. Først till Hallae Frognner 3 ½ dr Och en tønde haffre for 1 dr, Thorre Frognner 1 dr, Christen Erichßønn i Christiania 2 dr 1 ort, Gunder KringeRød 1 dr, Martte Berger 2 ½ dr, Halffuord Herestaed ½ dr, Anders Grøedstaed ½ dr, huilcke hans borttschyldige gield belløber Sig till Sammen 12 ½ dr 1 ort. Saa Naar hanß eptterlatte bou och formeffue i mod forschrne: gield bliffuer liquert, och att betaltt, daa bleffuer och beløffuer Sig dett øffrige 23 dr 191 schielling, huilche uj Rigtigenn och liglifenn haffuer lignnett och ladett, hanß eptterlate quinde hider den halffue paartt der aff Jmellum, Saa bort Rettede Simen Olßønn hanß Anpaartt, Som till Kongl: Mayt: och Cronen ehr forbruett beløber Sig - 11 ½ dr 9 ½ schielling, Att ui i forberørtte mader paa det fligtigste haffuer Regiestierett wordierett Och liquidert Som forschne: staar, daa haffr uj woris Signetter her vnden wndertrøgtt, Actum Anno die et Loco ut Supra. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1637 - 1/5 1638, datert 28. april 1638.
25/6 1638 Unionsskatt jonsok 1638 Olle Frogner i Krogstad Prestegield er 1638 oppført med 1 ½ phd ½ fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jonsok 1638, datert 25. juni 1638.
12/10 1638 Unionsskatt mikkelsmesse 1638 Olle Frognner i Krogstad Prestegield er 1638 oppført med 1 ½ phd ½ fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1638, datert 12. oktober 1638.
12/10 1638 Båtsmannsskatt 1638-1639 Olluff Frognner i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ pd ½ fxr. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1638-1639, datert 12. oktober 1638.
12/10 1638 Båtsmannsskatt 1638-1639 Erich Frognner i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 9 lispd. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1638-1639, datert 12. oktober 1638.
13/4 1639 Unionsskatt påske 1639 Olluff Frougnner i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ pd ½ fxr miell. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Påske 1639, datert 13. april 1639.
29/10 1639 Unionsskatt mikkelsmesse 1639 Olluff Frognner i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ schpd ½ fxr Miell. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1639, datert 29. oktober 1639.
22/12 1639 Unionsskatt jul 1639 Olluff Frognner i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ pd ½ fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1639, datert 22. desember 1639.
1/4 1640 Båtsmannsskatt 1640 Olluff Frogner i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 1 ½ pd ½ fxr. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1639-1640, datert 1. april 1640.
1/4 1640 Båtsmannsskatt 1640 Erich Frogner i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 9 lispd. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1639-1640, datert 1. april 1640.
29/9 1640 Unionsskatt mikkelsmesse 1640 Olluff Frognner i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 1 ½ pd ½ fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1640, datert 29. september 1640.
9/11 1640 Unionsskatt martini 1640 Olluff Frognner i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 1 ½ pd ½ fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Martini 1640, datert 9. november 1640.