Grønstvet

Navnet

Grønstvet. Udt. grø´nnstvétt. ― Grænxþuæit DN. I 222, 1342 Grønßthuedt 1578. Grønstued 1593. JN. 264. Grønstuedt 1600. 1/1. Grønstued 1616. Grønstved 1723.

Grenxþveit, som Navnet skulde have lydt efter Brevet af 1342, kunde tænkes at have til 1ste Led et paa -ingr eller -ungr endende Hankjønsord. Der kan dog neppe paavises noget saadant, som vilde passe her. En anden Mulighed var, at Grenx- kunde være grens, Gen. af gren n., Dyrehule, Dyrehi. En k-Lyd kunde let være indskudt her, som ofte foran s med følgende Konsonant; det findes i MA. skrevet selv i Tilfælde, hvor der ikke er Rimelighed for, at k nogensinde har været hørt i Udtalen. Der findes flere med Grøns- begyndende Navne, der kunne tænkes forklarede paa denne Maade, som Grønsberg i Vik i Sogn, Grønsdal i Ullensvang og i Os, Grønsholt i Eidanger, Grønsþúfa i Ski Sogn (se "Forsvundne Navne" ved Slutningen af Herredet); i Bohuslen nævnes RB. 310 en Gaard Grønsholt, i RB. 370 skr. Grønsholtar (nu skr. Grønskhult, i Molanda S., Ordost Herred). Forklaringen er dog meget usikker. ― Om sidste Led, þveit, se Indl. S. 83.

Brukere

Guttorm Amundsøn ( - 1622 - 1630 - )

Guttorm er nevnt som bruker av Grønstvet i Kråkstad fra 1622 til 1630.

Christen [på] Grønstvet ( - 1668 - )

Christen er nevnt som bruker av Grønstvet i Kråkstad fra 1668 til 1668.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Grønstvet Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 58
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Grønstvet Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 31
2/11 1623 Landskatt 1622 Guttorm Grønstued i Krogstadt Prestegield er 1622 oppført med 14 ½ lispund Miel i Grøntued, 1 pund 3 lispund Miel i Greagger i Hobbelsogen, 7 lispund Malt i Thorbreck i Sonesogen, 7 lispund Miel i Thogerud i Wallesogenn og 16 lispd Miel i Krugstadt i Enebacksogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
29/6 1624 Landskatt 1623 Guttorm Grøenßstwed i Krogstad er 1623 oppført med 1 pund meell i Grøenßtued, 1 pund 3 lispd meell i GreAgger og 7 Lispd meell i Thoegerud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Gutorm Grøenßtued i Krogstad Prestegield er 1624 oppført med 1 pd i Grøennßtued og 22 ½ lispd i Greagger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Guttorm Grønnßtued i Krogstad Prestegield er 1625 oppført med 1 pund 7 lißpd M: i Grønnßtued, 1 pund 2 ½ lißpd i GreAgger, 4 lißpd meell i Kalßmyr og 3 lißpd meell i Sundbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit 3 dr aff Guttorm Grønnstued och Amund Løchenn i Krogstad Prestegield for dj drach Offuer ehnn sønndaug Natt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit ½ dr aff Erlannd Holltt i Krogstad Prestegield for hannd iche møtte der Lensmanndenn hannom paa Guttorm Grønnstueds Weigne haffde steffnedtt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Guttorm Grøennstued i Krogstad Prestegield er 1626 oppført med 1 pund 7 lißpd Meell i Grønnstued, 1 pund 2 ½ lißpund i GreAgger, 4 lißpund Meell i Kalsmyr og 3 lißpund Mell i Sundbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Guttorm Grønnstued i Krogstad Prestegield er 1626 oppført med 1 pund 7 lißpund i Grønnstued, 1 pund 2 ½ lißpund i GreAgger, 4 lißpund i Kolsmyr og 2 ½ lißpund Meell i Sundbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit 3 dr aff Guttorm Grønnstued och Amund Løchenn i Krogstad Prestegield for dj drach Offuer ehnn sønndaug Natt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit ½ dr aff Erlannd Holltt i Krogstad Prestegield for hannd iche møtte der Lensmanndenn hannom paa Guttorm Grønnstueds Weigne haffde steffnedtt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Guttorum Grønßtued i Krogstadt Prestegielld er 1627 oppført med 1 Pund 7 Lißpd i Grønßtued og 1 Pund 3 Lißpd i GreeAgger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Guttorm Grønstued i Kragstad Prestegielld er 1628 oppført med 1 pund 7 Lißpd tunge i Grønstued og 1 pd 3 Lißpd i Greagger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Gutormb Grønnstued i Krogstedt Gieldt er 1628 oppført med 1 pund 7 Lißpd i Grønnstued og 1 pund 3 Lißpd i Greager. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Guttorm Grønnßtwed i Krogstad Prestegieldt er 1629 oppført med 1 pd 7 Lißpd i Grønnßtued og 1 pd 3 Lißpd i Greagger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Guttorm Grøenstuet i Kroegstad Prestegieldt er 1629 oppført med 1 Pund 7 Lispd Meell i Grøenstuet og 1 Pund 3 Lispd Meell i Greaeger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Guttorm Grønnstued i Krogstad Prestegield er 1629 oppført med 1 pund 7 lißpund miell i Grønnstued og 1 pund 3 lißpund miell i Greager. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Guttorm Grønstued i Krogstad Prestegielld er 1630 oppført med 1 pd 7 lispund mel i Grønstued og 7 lispund mel i Greager. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Guttormb Grønndstuedt i Krogstadt Prestegield er 1631 oppført med 1 Pund 3 ½ Lispd mel i forne Grønstuedt og 9 ½ Lispund mel i Nøestuedt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Guttorm Grønstued i Krogstad Prestegieldtt er 1632 oppført med 1 Pund 3 ½ Lispund mel i bete Grønstued og 7 ½ Lispund mell i Greagger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Guttorm Grønstued i Krogstad Prestegieldtt er 1633 oppført med 1 pund 3 ½ Lispd meell i bete Grønstued og 7 ½ Lißpund Meell i Greagger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Guttorm Grønstued i Krogstad Preste Gieldtt er 1634 oppført med 1 pd 3 ½ Lißpd mell i bete Grønstued og 7 ½ Lißpd mell i Greagger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Gutromb Grønßtued i Krogstaed Prestegield er 1635 oppført med 1 phd 3 ½ linsp Miell i Grønßtued og 7 ½ linsp Miell i GreAgger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Gutorm Grønßtued i Krogstaed Prestegield er 1636 oppført med 1 phd 3 ½ Linsp Miell i Grønßtued og 7 ½ Linsp Miell i GreAgger. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Gutorm Grøenstued i Krogstad Prestegield er 1636 oppført med 1 phd 3 ½ lispd miel i Grøenstued og 7 ½ lispd miel i GreAgger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Gutorm Grønstued i Krogstad Prestegield er 1637 oppført med 1 ½ Schpd ½ lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Gutorm Grønstued i Krogstaed Prestegield er 1637 oppført med 1 ½ pd 1 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
../11 1637 Båtsmannsskatt 1638 Gutorm Grønstued i Krogstad Prestegield er 1638 oppført med 1 ½ pd 1 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1637-1638, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Gutorm Grønstued i Krogstad Prestegield er 1637 oppført med 1 ½ pd 1 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.
25/6 1638 Unionsskatt jonsok 1638 Gutorm Grønstued i Krogstad Prestegield er 1638 oppført med 1 ½ phd 1 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jonsok 1638, datert 25. juni 1638.
12/10 1638 Unionsskatt mikkelsmesse 1638 Gutorm Grønstued i Krogstad Prestegield er 1638 oppført med 1 ½ phd 1 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1638, datert 12. oktober 1638.
12/10 1638 Båtsmannsskatt 1638-1639 Gutorm Grønstued i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ pd 1 lispd. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1638-1639, datert 12. oktober 1638.
13/4 1639 Unionsskatt påske 1639 Gutormb Grønstued i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ pd 1 lispd miell. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Påske 1639, datert 13. april 1639.
29/10 1639 Unionsskatt mikkelsmesse 1639 Gutorm Grønstued i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ schpd 1 lispd Miell. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1639, datert 29. oktober 1639.
22/12 1639 Unionsskatt jul 1639 Gutorm Grønstued i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ pd 1 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1639, datert 22. desember 1639.
1/4 1640 Båtsmannsskatt 1640 Gutorm Grønnstued i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 1 ½ pd 1 lispd. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1639-1640, datert 1. april 1640.
29/9 1640 Unionsskatt mikkelsmesse 1640 Gutorm Grønstued i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 1 ½ pd 1 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1640, datert 29. september 1640.
9/11 1640 Unionsskatt martini 1640 Gutorm Grønstued i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 1 ½ pd 1 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Martini 1640, datert 9. november 1640.
Kambo 2/5 1668 Riksarkivets diplomsamling Jordebok over Gabriel Akeleyes arvegods 1667, signert av Jens Olssøn Hesselberg. (Gabriel Akeleye, Jens Olssøn Hesselberg, Hans Lier, Amund Rocherød, Anders Kolsrød, Mads Rør (Vestre), Hans Kjellsen, Ole Lyby, Ole Texnes, Nils Texnes, major Urne, Gunder Mørk, Nils Mørk, Peder Vold, Jens Vold, Jon Vold, Claus von Unger, Hans Nes, Christen Grønstvet, Jon Habbarstad, Jeppe Habbarstad) (Rygge sogn: Kambo, Kile, Lier ødegård, Rocherød ødegård, Nøkkeland, Vanem, Kolsrød, Vestre Rør, Lyby. Våler sogn: Texnes, Mosseros, Strøm, Øre. Såner sogn: Mørk, Rød, Brevik. Svinndal: Havold. Spydeberg sogn: Nordre Mørk. Ingedal: Store Vold, Vold, Øvre Vold. Kråkstad sogn: Nes, Grønstvet, Rød. Ski sogn: Myre. Frogn sogn: Bøler. Kroer sogn: Østby, Hovum. Råde sogn: Østre Råde. Skiptvet sogn: Snøstue. Enebakk sogn: Tokebøl. Skedsmo sogn: Bierkholt skog. Nittedal anneks: Kville, Berg, Nordre Holm, Søndre Holm. Nes sogn: Røtnes. Ullensaker sogn: Holm. Eidsvold sogn: Habbarstad. Gran sogn: En ødegård, Huser ødegårder. Rolvsøy: Brynnerød) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 2. mai 1668.