Hanekrop

Navnet

Hanekrop. Udt. ha`nakråpp. ― Hanekropp 1578. Hanekrop 1557. 1593. 1600.1/4. 1616. Hannekrop 1723.

Betyder sandsynligvis: Hanekroen. "Krop" i Betydning af Fuglekro (jfr. tydsk Kropf, engelsk crop) angives at have været kjendt i Dansk (Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog II 636). Hvorfor Stedet har faaet dette Navn, kan jeg ikke oplyse.

Brukere

Helge [på] Hanekrop ( - 1608 - 1632 - )

Helge er nevnt som bruker av Hanekrop i Kråkstad fra 1608 til 1632.

Amund Sebjørnsøn (1634 - 1638 - )

Amund er nevnt som bruker av Hanekrop i Kråkstad fra 1634 til 1638.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Hanekrop Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 110
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Hanekrop Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 34
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Annammid 1 & aff Hellj Harekrop i Krogstadt Sogenn i Holldinngh aff 1 fxr. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Annammid 1 & aff Hellj HaneKrop i Krogstad Sogenn i Holldinngh aff 1 fixr. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 & aff Helli Hanekrop i Krogstadt Sogenn i Holldinngh aff 1 fxr Salt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1 ort aff Helle Hanekrop i Krogstadt Sogenn i Holding aff 1 fxr Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid 1 ortt aff Hellge Hannekrop i Krogstad Sogenn i Holldinng aff 1 fng Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Annammid 1 ort aff Hielle Hannekrop i Krogstadt Sogenn i Holldingh aff 1 fx Salt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.
5/5 1632 Fogderegnskap Follo 1631-1632 Annammid 1 ort aff Hellie Hanstorp i Krogstad Prestegield i Holding aff 1 fxring salt Crongotz. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1631 - 1/5 1632, datert 5. mai 1632.
18/4 1635 Fogderegnskap Follo 1634-1635 Anamit 5 dr aff Amund Sebiørnß: aff en Ødegaard Nemblig Hanckrop i Krogstad Prestegield aff 1 fxr Salt Cronnegoedtz i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1634 - 1/5 1635, datert 18. april 1635.
28/4 1638 Fogderegnskap Follo 1637-1638 Annammid 1 ort aff Amund Haaekrop i Krogstad Sogen i Holding aff 1 fxr Saldt til Kong: May:. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1637 - 1/5 1638, datert 28. april 1638.