Kvillese

Navnet

Kvillese. Udt. kví`lese (ogsaa hørt kvi`llese). ― Quellesøø 1557. Quillesøe 1578. Quellesou 1593. Kvilleßøe OC. 69. Quelesou 1600.1/1. Quilleßøu 1616. Kvillesiø, Quilesøe 1723.

I Mangel af Oplysninger fra MA. lader intet sikkert sig sige om dette Navn. Det kan være en Sammensætning med vin (jfr. Frogn GN. 25), men sidste Led kunde ogsaa være en Afkortning af et ganske andet Ord (jfr. f. Ex. GN. 130 nedenfor). Heller ikke Betydningen af 1ste Led kan bestemmes.

Brukere

Tore [på] Kvillese ( - 1626 - 1630 - )

Tore er nevnt som bruker av Kvillese i Kråkstad fra 1626 til 1630.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Kvillese Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 88
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Kvillese Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 33
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit 1 dr aff Thoerre Quillesøe och Rollff Holltt i Krogstad Prestegield for dj iche møtte der dj Ware aff Lennsmanndenn steffnedtt for schydtzferd med Hans Knudßenn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit 4 ½ dr aff Olluff Berger, Alff Møcklerøed och Thoere Quillesiøe i Kroegstad Sougenn for dj Sambbligne haffuer thaget noget høy fraa Laeden Ouden bøell Vnnde hans Minnde eller sambtøcke gifuet enn huer. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.