Reitvet

Navnet

Reitvet. Udt. rei`tvétt. ― Rœydirþueit DN. VI 352, 1381 Rethuedt 1578. 1593. 1600.1/1. Reetvedt 1723.

Røyðirþveit, som Gaarden skulde have hedet efter Brevet af 1381, er et uforklarligt Navn i denne Form og vilde, om det er rigtigt skrevet, være meget besynderligt, forsaavidt 1ste Leds Endelse angaar. Om þveit se Indl. S. 83.

Brukere

Mogens [på] Reitvet ( - 1626 - 1627 - )

Mogens er nevnt som bruker av Reitvet i Kråkstad fra 1626 til 1627.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Reitvet Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 104
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Reitvet Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 34
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit 9 dr aff Mogenns Reottued i Krogstad Prestegield for dj iche deris tiende forleedenn Aar saa Richtig ytte och frembførde som det sigh haffde Burdtt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.