Solberg

Navnet

Solberg. Udt. só`łbær. ― i Solbergum RB. 118. Solbergh 1578 (da øde). 1616. Soelberg 1723.1/4.

Sólbergar f., Flt. af Sólberg n. (jfr. Indl. S. 11 f.). Dette Navn og det ligebetydende Sólbjǫrg, Sólbjargir (det sidste nu mest lydende Solbjør) synes paa de fleste af de mange Steder, hvor det findes, brugt om et Sted, der ligger paa eller under en Høide i Vest for det Standpunkt, fra hvilket Navnet maa tænkes givet ― altsaa en Høide, bag hvilken man fra dette Standpunkt ser Solen gaa ned. Det kan dog ogsaa tænkes at betegne, og betegner vist paa fl. St. virkelig, en solbeskinnet Høide (jfr. Solli, Solbakken, Solbrekke og flere lignende Navne).

Brukere

Hans [på] Solberg ( - 1626 - 1640 - )

Hans er nevnt som bruker av Solberg i Kråkstad fra 1626 til 1640.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Solberg Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 61
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Solberg Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 31
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit 1 dr aff Hanns Soelberg i Krogstad Prestegield for Wlydighed med schydtzferd. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Hanns Solbierg i Krogstaed Prestegield er 1635 oppført med 2 linsp 2 Remoll Mell i Solbierg, 1 linsp Miell i Grimbsrued og 3 linsp Mell 2 ½ linsp Saltt i Wlschie. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Hannß Solbierg i Krogstaed Prestegield er 1636 oppført med 2 Linsp 2 Remoll Mell i Solbierg, 1 Linsp Mell i Grimbsrud og 3 Linsp Mell 2 ½ Linsp Saltt i Wlfscher. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Hannß Solbierg Ødegaard i Krogstad Prestegield er 1636 oppført med 2 ½ lispd miel i Solbierg Ødegaard, 1 lispd miel i Grimbsrud og 3 lispd miel 2 ½ lispd Salt i Wlffueschee, schatet som ehn Øde Leilending pennge ½ dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Hannß Solbierg i Krogstad Prestegield er 1637 oppført med 9 lispd i miel og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Hannß Solbierg Øddegaard i Krogstaed Prestegield er 1637 oppført med 6 lispd 2 R: miel og 2 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
../11 1637 Båtsmannsskatt 1638 Hannßß Solbierg i Krogstad Prestegield er 1638 oppført med 9 lispd miel og Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1637-1638, datert november 1637.
12/10 1638 Båtsmannsskatt 1638-1639 Hannßß Solberg i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 9 lispd. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1638-1639, datert 12. oktober 1638.
1/4 1640 Båtsmannsskatt 1640 Hanns Soelbergh i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 9 lispd. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1639-1640, datert 1. april 1640.